E-handel, e-faktura

Strängnäs kommun erbjuder alla leverantörer, oavsett storlek, en lösning för e-handel, eller endast e-faktura.

Anslutning till e-handel

Elektronisk handel innebär att meddelanden som t.ex. prislista och order utbyts elektroniskt. Det finns två huvudsakliga sätt för leverantörer att ansluta sig till e-handel.

1. Fullständig elektronisk integration via Raindance Inköp

Detta alternativ lämpar sig bäst för leverantörer med teknisk mognad och stor order- och fakturavolym. Ordern skickas direkt från Strängnäs kommuns e-handelssystem till leverantörens affärssystem och den elektroniska fakturan går tillbaka till e-handelssystemet. Nedan följer teknisk information om möjliga meddelandeformat.

Inköpsorder – Order kan sändas i följande format: EDIFACT D96 ORDERS (ESAP 6.3), cXML, xCBL 3.5 eller SFTI Sveorder.

Faktura – Enligt rubriken "Elektronisk fakturering" nedan.

Katalog – En elektronisk katalog innehållande avtalat sortiment kan baseras på formaten PRO FF V6, PRO XML V6 eller på standarden EDIFACT D96 PRICAT (ESAP 6.3).

Punch-Out – En integration mellan leverantörens webbutik och kommunens inköpssystem, baserad på OCI 4.0 eller SFTI 6.5.3.

Orderbekräftelse - EDIFACT D96.

2. E-handel utan systemkrav

För företag där fullständig integration inte är ett alternativ kan leverantörens katalog hanteras och importeras i kommunens e-handelssystem via ett vanligt Excel-ark. Beställningar skickas till leverantören via e-post.

Elektronisk fakturering

Strängnäs kommun tar emot e-fakturor i följande format (listade i den ordning kommunen föredrar):

  1. PEPPOL (BIS Billing 3.0 samt BIS 5A ver 2)
  2. Svefaktura 1.0*
  3. Fulltext/ESAP6 (EDIFACT)

Strängnäs kommuns elektroniska adress inom PEPPOL: 0007:2120000365

*) Svefaktura genom någon av operatörerna InExchange eller Pagero, alternativt Svefaktura validerad av SFTI (Single Face To Industry).

Strängnäs kommun tillhandahåller också en webbportal via InExchange i vilken leverantörer kan skapa elektroniska fakturor (i formatet svefaktura) kostnadsfritt (upp till 100 fakturor per år och kund) och utan systemkrav.

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Sedan den 1 april 2019 är det enligt lag obligatoriskt för leverantörer till offentlig sektor att skicka elektroniska fakturor. Kravet gäller från första fakturan och även om inget avtal finns mellan parterna. Observera att PDF och liknande format inte räknas som e-faktura.

Mer information om lagen finns på DIGG:s webbplats (Myndigheten för digital förvaltning).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2019