Etablera företag

Etablera företag

Vill ditt företag etablera sig i Strängnäs kommun? Eller utöka redan befintlig näringsverksamhet?

I direkt anslutning till E20 finns 140 hektar färdigplanerad mark för industri- och handelsändamål. Området är strategiskt välplacerat i direkt anslutning till E20 samt väg 55. Strängnäs kommun äger cirka 80 hektar mark och Kilenkrysset AB äger resterande del om cirka 60 hektar.

Mark och lokaler

Här kan du se vilken mark och vilka lokaler som finns lediga:

Lediga företagslokaler

Ledig näringslivsmark

På webbplatsen Strängnäs etableringspark hittar du mer information för dig som vill etablera företag inom industri, lager eller handel.

Kommunens stöd för dig som vill etablera dig här

Om du har frågor kring etablering av företag i vår kommun kan du vända dig till Företagsservice eller Mark- och exploateringsenheten för mer information och vägledning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2020