Bidrag för arrangemang som främjar folkhälsa

Teknik- och fritidsnämnden har beslutat att fördela 500 000 kronor mellan 25 lokala föreningar. Här kan du läsa mer om vilka föreningar som fick pengar och vad som krävdes för att få bidraget.

Så här fördelades pengarna

 
Sökande föreningFöreningens hemvistBeviljat belopp
Cactus Kicki’n Line DancersSträngnäs20 000
DrömfabrikenStallarholmen20 000
Friskis & svettisSträngnäs5 000
Föreningssamverkan i Strängnäs kommunSträngnäs50 000
Humanistiska föreningenSträngnäs20 000
IFK MariefredMariefred40 000
KållandetSträngnäs5 000
Ljus framtidMariefred15 000
Mariefreds hembygdsföreningMariefred20 000
RoggekörenSträngnäs20 000
Roggekören, Lövsångarna och OrkesterföreningenSträngnäs25 000
SMOL (två ansökningar)Strängnäs59 000
SPF SeniorernaStallarholmen10 000
Stallarholmens nätverkStallarholmen40 000
Starka händerSträngnäs10 000
Strängnäs innebandyklubbSträngnäs40 000
Strängnäs konstföreningStallarholmen och Strängnäs6 000
Strängnäs konstnärsakademiSträngnäs10 000
Strängnäs padel clubSträngnäs10 000
TräbåtbyggarnaSträngnäs5 000
Ulvhälls hällarSträngnäs30 000
VasaspeletSträngnäs20 000
Vikingavallen (tre ansökningar)Stallarholmen20 000

Ta del av mer information i nyheten på vår webbplats.

Under sommaren 2022 kunde föreningar ansöka om ett särkskilt bidrag för aktiviteter eller evenemang som knyter an till temat folkhälsa. Arrangemanget blir då en del av programmet under 500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid.

Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsa. Alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och den ska vara både god och jämlik. Med hälsa menar vi både psykisk, fysisk och social hälsa. Aktiviteter med tema folkhälsa ska främja hälsa eller förebygga ohälsa. Det kan vara genom friluftsliv, gemenskap, kultur eller rörelse. Exempelvis:

 • En vandring
 • En workshop
 • En konsert
 • En teaterföreställning
 • Din förening ska ha minst tio aktiva medlemmar
 • Din förenings hemvist ska vara i Strängnäs kommun
 • Ditt arrangemang ska bidra till att öka folkhälsan
 • Du ska genomföra arrangemanget i Strängnäs kommun
 • Ditt arrangemang ska utföras under 2023
 • Ditt arrangemang ska vara öppet för en bred publik
 • Ditt arrangemang ska tillföra något utöver din förenings ordinarie verksamhet

Vi ser med fördel att:

 • Ditt arrangemang sker i samarbete med andra
 • Ditt arrangemang sker på flera platser i kommunen
 • Ditt arrangemang genomförs så hållbart som möjligt
 • Ditt arrangemangs kostnader
 • Projektledning och planering av arrangemanget

Du kan inte söka bidrag för:

 • ordinarie verksamhet
 • löpande kostnader som till exempel föreningslokal, löner eller försäkringar
 • interna arrangemang som studiebesök, utflykt eller liknande

När du ansöker om bidraget gör du en uppskattning om hur mycket pengar du behöver för att genomföra din aktivitet. Hur mycket pengar du får kan variera beroende på vilken typ av aktivitet du vill genomföra och vilka förutsättningar din förening har.

Om du inte genomför ditt arrangemang kan du bli skyldig att betala tillbaka det belopp du beviljats för ditt arrangemang.

Din ansökan kommer att hanteras av en beslutsgrupp som bedömer din ansökan utifrån kriterierna. De kommer även att ta hänsyn till:

 • Vilken vikt ditt arrangemang har för allmänheten
 • Vilka finansieringsmöjligheter du har av arrangemanget
 • Teknik- och fritidsnämndens budgeterade medel för arrangemangsbidraget
 • Organisationsuppgifter
 • Namn- och kontaktuppgifter till ordförande, sekreterare och kassör
 • Din förenings verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning, underskriven revisionsberättelse
 • En budget för arrangemanget
 • En beskrivning av arrangemanget
 • En motivering för hur arrangemanget bidrar till ökad folkhälsa

Om du fått arrangemangsbidraget ska du i din marknadsföring av arrangemanget använda Strängnäs kommuns logotyp samt 500-årsresans sigill. Mer information om hur du ska marknadsföra ditt arrangemang hittar du på sidan För dig som arrangör.

Efter att du genomfört ditt arrangemang ska du rapportera om arrangemanget till Teknik och fritidsnämnden. Det gör du genom att mejla till teknikochfritidsnamnden@strangnas.se.

Det här ska din rapport innehålla:

 • En allmän beskrivning av hur planeringen och genomförandet gick
 • Din budget – kostnader och intäkter
 • Om publiken – hur många som deltog, nöjdhet och om målgruppen.
 • Slutsatser – effekter av arrangemanget och vad det bidrog till.
 • Mejla din rapport till Teknik och fritidsnämnden en månad efter att du genomfört ditt arrangemang, eller senast den 30 november 2023.

Ansökningsperioden pågick fram till den 30 september 2022.

Det finns andra typer av bidrag som du kan ansöka om, till exempel kulturbidrag. Det ansöker du om via våra e-tjänster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2023