Välkommen att delta på kulturnämnden den 26 april

Nu öppnar vi upp för allmänheten att delta på nästa möte med kulturnämnden. Att delta på sammanträden och möten där förtroendevalda fattar beslut är ett sätt att vara med och följa utvecklingen av vår kommun.

Kulturnämndens möte hålls den 26 april på Mötesplatsen i Stallarholmen, i Gula Industrihuset. Mellan klockan 16–17 är du välkommen att träffa och prata med ledamöterna. Klockan 17 startar mötet och pågår tills alla ärenden är hanterade.

Dessa ärenden hanterar vi bland annat under kvällen:

 • Medborgarförslag om fynd från arkeologisk utgrävning i Lunda
 • Inkomstrelaterat avgiftssystem för Kulturskolan
 • Beslut om ändrad sammanträdestid i juni 2022 för kulturnämnden
 • Kulturdagen 2022 som infaller den 21 maj
 • Nationaldagsfirandet 2022
 • 500-årsresan genom dåtid, nutid och framtid
 • Diskussion angående nämndens reglemente
 • Internkontroll, återkoppling på risk- och väsentlighetsanalys

På vår webbplats kan du ta del av handlingarna inför mötet och se vilka ledamöter som sitter med i kulturnämnden.

Välkommen!

Hitta hit

Adressen till Gula Industrihuset är Brogatan 21. Mötesplatsen hittar du på övre plan, följ de svarta pilarna.

Delta och påverka

Att delta på sammanträden och möten där förtroendevalda fattar beslut är ett sätt att vara med och följa utvecklingen av vår kommun. Inför varje nämndmöte tas ett beslut ifall det ska vara öppet för allmänheten eller inte. Under de öppna nämndmötena har du möjlighet att ställa frågor när det är tid för allmänhetens frågestund.

Andra saker du kan göra för att engagera dig i kommunen är att:

 • Lämna in dina idéer som e-förslag eller medborgarförslag.
 • Lämna synpunkter. Hur kan kommunen göra saker på ett bättre sätt?
 • Vara med i en dialogaktivitet och bolla dina tankar med andras.
 • Vara med och påverka projekt inom samhällsplanering, som till exempel nya bostadsområden.
 • Gå med i ett politiskt parti, en förening eller annat nätverk.
 • Rösta i allmänna val.

Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i vår kommun. På sidan Delta och påverka kan du läsa mer om hur du kan lämna in förslag, idéer och synpunkter på kommunens arbete.

Håll dig uppdaterad på den kommunala anslagstavlan

Du kan också hålla dig uppdaterad kring beslut som tas i kommunen på den kommunala anslagstavlan. Här hittar du aktuella tillkännagivanden, gällande kallelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder samt utskott och beredningar. Här kan du också se när nästa sammanträde äger rum och vilka ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2022