Information

Skolkurator, Grundskolan, Resursskolan, Särskolan

Om jobbet

Vill du utvecklas och utveckla Strängnäs kommun tillsammans med oss? Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola med fritidshem, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, SFI/Vuxenutbildning och elevhälsa. Vi är cirka 1000 medarbetare som arbetar i utbildningskontorets verksamheter. Var med oss och vidareutveckla en nystartad skola där det ska vara lätt att göra rätt! Resursskolan i Strängnäs kommun startade höstterminen 2019, efter ett beslut i Barn- och utbildningsnämnden. Resursskolan är till för elever som har behov av komplexa stödinsatser och som inte finner sig till rätta i den ordinarie grundskolan, trots extra anpassningar och särskilt stöd. Eleverna ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, få tilltro sin egen förmåga samt interagera med sin omgivning på ett positivt sätt. Resursskolan ska arbeta för att ge eleverna verktyg för att hantera sin skolsituation och sina sociala färdigheter. Eleverna ska därmed också ges möjlighet att gå ut grundskolan med så fullständiga betyg som möjligt. Verksamheten är dimensionerad för att ta emot 15 elever i två till tre olika grupperingar på Tosteröskolan. Elever i årskurs 4-6 som behöver detta erbjuds, i viss utsträckning, fritidshemsverksamhet i anslutning till Resursskolan. Elever som har rätt till korttidstillsyn enligt LSS erbjuds detta i samverkan med Resursskolans fritidshem. Ett nära samarbete med vårdnadshavare, socialtjänst och landstinget vill vi se som en av våra framgångsfaktorer samt att arbetslaget arbetar utifrån en gemensam värdegrund där struktur, förhållningssätt och regler skapar bra förutsättningar i undervisningen för både elever och pedagoger. Framgent kommer tjänsten att också att innefatta kuratorsarbete på kommunens grund- och gymnasiesärskola, där år 1-6 (för närvarande 29 elever) är förlagd till Tosteröskolan och år 6-9 samt Särgymnasiet (för närvarande totalt 25 elever) på Thomasskolan på Campusområdet.

Arbetsuppgifter

Aktivt delta i verksamheten på Resursskolan. Både genom att själv delta vid undervisning och andra aktiviteter under skol- och fritidsdagen. Aktivt genomföra socialträning för eleverna. Aktivt genomföra samarbete med vårdnadshavare, socialtjänst och landsting. Arbetet på särskolan innebär sedvanliga kuratorsuppgifter inom ramen för skolans ansvarsområden. Arbetsuppgifterna inkluderar förebyggande, främjande och åtgärdande elevhälsoarbete. Det betyder samtal med barn och ungdomar - enskilt och i grupp samt ha en handledande/konsultativ funktion för skolpersonal i elevärenden. Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens. I tjänsten ingår också att vid behov utföra skolsociala utredningar och bedömningar, ha kontakt med t ex socialttjänst, habilitering, BUP, polis. Under läsåret 2020-21 kommer 25 % av tjänsten att ingå i Vasaskolans elevhälsoteam. För att till läsåret 2021-22 ingå i förutom Resursskolan 40 % även ingå i Särskolan 40 % dvs. tjänsten utökas då till att omfatta 80 % och då under en och samma chef.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad socionom. Vi söker lugna och stabila medarbetare som har stort tålamod, är lösningsfokuserade och som har hög stresströskel. Ibland reagerar våra elever starkt på olika saker, vilket kan riktas mot personal. Det är viktigt att du har god självkännedom om dina reaktioner vid sådana situationer. Du kommer att ingå i ett arbetslag som jobbar tätt över årskurserna och grupperna. Vi ser oss alla som ett team pedagoger där alla har ett lika stort ansvar för våra gemensamma elever. Detta kräver ett stort och gemensamt samarbete oavsett profession. Trots ett starkt teamtänk med en gemensam medarbetarkraft krävs även förmågan att kunna arbeta självständigt. Du måste även vara flexibel och lösningsfokuserad. Du ska ha lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, lärare, elevhälsoteamens övriga medlemmar samt skolledning. Det anses meriterande om du har: • kunskaper både inom SoL, LVU och LSS • kunskaper inom NPF • erfarenheter från arbete inom skola och socialtjänst • erfarenhet av att arbeta med olika verktyg, t.ex. 7tjugo. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som har socioemotionella svårigheter och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Samt har kunskaper om lågaffektivt bemötande.

Övrigt

Vi är en attraktiv tillväxtkommun med drygt 37 000 invånare i hjärtat av Mälardalen. Vi har bra kommunikationer. Härifrån är det knappa 50 minuters resväg med tåg till Stockholm, och än mycket närmare till exempelvis Eskilstuna. Hos oss får du vara med och göra skillnad, både för individen och för samhället. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med en stor bredd av meningsfulla och utmanande jobb med goda möjligheter att påverka och utvecklas. I Strängnäs kommun arbetar drygt 2 500 kunniga och kompetenta medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att göra invånarnas vardag så bra som möjligt nu och i framtiden. Våra medarbetare trivs hos oss, det ser vi i vår årliga medarbetarundersökning. I organisationen arbetar vi aktivt med vår vision och vår värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi vill att du som medarbetare trivs och bygger vår framtida kommun tillsammans med oss. Vi behöver din kompetens, ditt engagemang och dina erfarenheter. Tillsammans gör vi varandra bättre! Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid. För arbete med barn och ungdom ska utdrag ur polisens belastningsregistret uppvisas innan anställning. Vi ber dig som sökande att ansvara för dokumentation av din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som kommun omfattas vi av offentlighetsprincipen och innebär att vi är skyldiga att lämna ut ansökningshandlingar som begärs av allmänheten och massmedia. Strängnäs kommun har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2020-05-29

Referensnummer: 232/20


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Deltid

Löneform:

Arbetstid: Deltid

Tillträde: Provanställning kan komma att tillämpas.


Upplysningar

Stefan Enjebo,

Telefon: 0152-33 1283

E-postadress: stefan.enjebo@strangnas.se


Fackliga kontaktpersoner

Malin Wall Tel: 0152-295 56


Lena Pettersson Tel: 0152 299 43


Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2020
Arbete och företagande