En vecka fri från våld

Två kvinnor som håller varandra i hand

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Under den nationella kampanjveckan En vecka fri från våld med start 20 november pratar vi om våldet mot kvinnor och om att det går att förebygga.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanjvecka som uppmärksammar det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och kunskapen om att våld går att förebygga.

– En vecka fri från våld är en viktig vecka där vi får möjlighet att prata om mäns våld mot kvinnor. Målet är att få fler kvinnor att förstå sina rättigheter, få närstående att våga reagera på varningssignaler och på så sätt tillsammans kunna arbeta våldsförebyggande, säger Daniel Eriksson samordnare mot våld i nära relation.

– Genom att bjuda in till ett öppet hus kan fler få kännedom om att vi finns och vilket stöd som finns att få. Både av kommunens Fredagrupp, men även av de föreningar och verksamheter som vi samarbetar med, säger Daniel.

En vecka fri från våld i Strängnäs kommun

Veckan pågår mellan 20 och 26 november och är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Här nedan kan du ta del av de aktiviteter som arrangeras i Strängnäs kommun under En vecka fri från våld.

Till kommunens Fredagrupp kan du vända dig för att få råd och stöd – både du som blivit utsatt för våld, men även du som utövat våld. På plats kommer du också kunna träffa Brottsofferjouren och Tjejjouren Måna. Du behöver inte anmäla dig i förväg och det är kostnadsfritt.

Datum: Måndag 20 november, klockan 9–12.
Plats: Enheten Stöd och insats barn och vuxna (ingång från ICA Bengtssons parkering).

För mer information, kontakta Daniel Eriksson.
Telefon: 0152-296 38
E-post: daniel.eriksson2@strangnas.se

Måndag 20 november startar också en sluten samtalsgrupp för kvinnor som upplever kränkningar, kontroll, hot eller andra typer av psykiskt eller fysiskt våld från någon i sin närhet. I gruppen stöttar vi varandra och får hjälp av andra som har liknande upplevelser. I gruppen ingår tysthetslöfte, det innebär att allt som sägs stannar kvar inom gruppverksamheten.

Gruppen leds av erfaren personal från Strängnäs kommun som ger dig information om var du kan vända dig för att få stöd och mer kunskap om dina rättigheter. Efter första tillfället är gruppen sluten och inga nya kan ansluta sig. Det är kostnadsfritt att delta.

Datum: Måndag 20 november, klockan 17–19.
Plats: Vi ses fysiskt vid 8 till 10 tillfällen och information om plats får du när du anmäler dig till gruppen.
Anmälan: Anmäl dig senast fredag 17 november till Daniel Eriksson, samordnare mot våld i nära relation.

Daniel Eriksson
Telefon: 0152-296 38
E-post: daniel.eriksson2@strangnas.se

Varje år insjuknar 20 000–25 000 personer i en demenssjukdom vilket påverkar både den som är drabbad och dennes anhöriga på olika sätt. På grund av de svårigheter som sjukdomen för med sig ökar risken för den sjuke att utsättas för våld, men den ökar även risken för att anhöriga utsätts för våld.

Föreläsningen som arrangeras av kommunens Anhörigcentrum hålls av Ann-Sofie Carlsson och Josefin Gustafsson och handlar om våld i nära relation vid demenssjukdom ur flera perspektiv, samt hur du som anhörig kan få hjälp och stöd att bemöta din sjuka närstående.

Datum: Onsdag 22 november, klockan 10–12
Plats: Scenrummet, Multeum
Biljett: Boka gratisbiljett här via Tickster

Mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett stort samhällsproblem och påverkar många människors liv. Varje år dör cirka 13 kvinnor till följd av våld i nära relation. Det innebär både stort lidande för enskilda människor men det innebär också stora ekonomiska förluster för samhället.

Vi pratar om vad som orsakar våldet och vilka processer som ligger bakom och leder fram till det. Föreläsningen kommer också att ge en historisk redogörelse och tillbakablick kring ämnet som lägger tonvikt på ojämställdhet och våld.

Under föreläsningen ser vi gärna att åhörare är aktiva och ställer frågor. Föreläsningen kan väcka starka känslor som man kan behöva prata om efteråt. Därför kommer vi dela ut kontaktuppgifter till personer som arbetar med våld i nära relation i Strängnäs kommun.

Föreläsningen hålls av Daniel Eriksson, samordnare mot våld i nära relation och Tina Yli-Torvi, familjebehandlare våld i nära relation.

Datum: Fredag 24 november, klockan 9.30–11.30
Plats: Scenrummet, Multeum
Biljett: Boka gratisbiljett här via Tickster

Orange Day

Under Orange Day den 25 november manifesterar människor mot mäns våld över hela världen. Färgen orange ska representera en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Kända byggnader lyser upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt. Som en del av En vecka fri från våld kommer Multeum att lysas upp med orange färg.

Vill du ha hjälp eller mer information?

Oavsett om du är utsatt för våld eller utsätter andra för våld har du rätt till stöd och hjälp. Läs mer på: strangnas.se/valdochhot

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2023