Beslut om ny organisation för hemtjänst

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars att delar av hemtjänsten ska upphandlas och att möjligheten att tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten ska avvecklas.

Beslutet innebär att kommunen kommer fortsätta bedriva hemtjänst inom egen regi men att delar av hemtjänsten kommer att utföras av en eller flera externa aktörer. Samtidigt kommer den som beviljas hemtjänst att tilldelas hemtjänstutförare utifrån sin adress, istället för att som idag göra ett aktivt val.

Att beslutet nu är fattat i kommunfullmäktige innebär att processen att avveckla möjligheten att tillämpa LOV kan påbörjas.

– Att upphandla hemtjänsten är en process som tar tid och som kommer behöva få ta tid. Det innebär att det kommer dröja innan förändringarna kommer märkas av hos våra brukare och ute i verksamheterna. Vid en upphandling tas det fram kvalitetskriterier som ska ställas på den eller de nya leverantörerna. I samband med det kommer vi att bjuda in intresseföreningar till dialog, säger Burim Gashi tillförordnad socialchef.

Kommunen får genom förändringen bättre förutsättningar att arbeta effektivt med planering, samordning, schemaläggning och administration. På så vis ska de kommunala kostnaderna för hemtjänst minska samtidigt som kvaliteten för brukarna bibehålls.

– Genom att upphandla delar av hemtjänsten får vi bättre förutsättningar att kvalitetssäkra hemtjänsten. Samtidigt ges den eller de externa utförare som upphandlas en större trygghet och kontinuitet, säger Burim Gashi, tillförordnad socialchef i Strängnäs kommun.

Bakgrund till beslutet

Kostnaden för den kommunala hemtjänsten har ökat sedan valfrihetssystemet LOV infördes 2012. Samtidigt har antalet privata hemtjänstutförare att välja mellan minskat och antalet brukare som nyttjat sin möjlighet att byta utförare har varit få.

– Under dessa snart tio år som vi haft valfrihetssystemet LOV i kommunen har det varit väldigt få som nyttjat möjligheten att byta leverantör. Vi kan se att många brukare är trogna sin leverantör och det största bytet av leverantör sker i samband med att en leverantör lägger ner sin verksamhet och brukarna på så sätt tvingas att byta utförare, säger Camilla Nguyen verksamhetsutvecklare på socialkontoret.

Brukare och andra berörda kommer i dagarna att informeras via brev.

Ta del av mer information och vanliga frågor och svar

På sidan Förändringar inom hemtjänsten hittar du mer information om organisationsförändringen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2022