VA-arbete vid Finningerondellen i Strängnäs

VA-arbetet vid Finningerondellen

Under våren pågår ett vatten- och avloppsarbete på Finningevägen i Strängnäs. Nu har arbetet nått Finningerondellen som kommer att stängas av för biltrafik nedifrån Finningevägen vid korsningen Finningevägen/Södertäljevägen.

Från och med tisdag 27 april och cirka sex veckor framåt kommer det vara avstängt för biltrafik nedifrån Finningevägen vid korsningen Finningevägen/Södertäljevägen.

Följ anvisningar på plats

Informationsskyltar om att vägen är avstängd kommer att placeras vid Mariefredsvägen och vid Blot Svens gata. Detta gäller inte buss i linjetrafik och utryckningsfordon.

Gångbanan längs Finningevägens högra sida uppifrån rondellen sett kommer att vara avstängd en bit. Gående kommer att hänvisas till andra sidan via skyltar och pilar.

Biltrafikanter hänvisas till att i första hand fortsätta via Mariefredsvägen eller köra mot Kvittenrondellen och ned Eskilstunavägen om de skall in till centrum.

Arbetet kommer att pågå mellan 06.30-16.00 måndag till fredag och är planerat att pågå under hösten.

Mer information

Det är SEVAB som via sin entreprenör Svevia utför arbetet. Läs mer om arbetet på SEVABs webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2021