Årets medborgarundersökning är här

Är du en av de 1200 personerna som får tycka till om din kommun i SCB:s medborgarundersökning? Grattis och tack, dina svar är viktiga.

Varje år gör SCB (Statistiska centralbyrån) medborgarundersökningar. Strängnäs kommun en av kommunerna som är med i undersökningen. 1200 personer över 18 år har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret och får svara på frågorna.

Dina svar är viktiga för kommunens utveckling

Hoppas du som kommit med i medborgarundersökningen kan svara på den, det är viktigt för Strängnäs kommun, alla verksamheter och arbetet framåt.

Insamlingen för årets medborgarundersökning pågår under augusti till november. Enkäten kan besvaras på papper (till och med 3 november) eller digitalt (till 7 november). Dina svar är anonyma.

Frågorna handlar bland annat om skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. När SCB sammanställt resultatet kan du ta del av det på deras och på kommunens webbplats.

Lämna synpunkter till kommunen på andra sätt

Även du som inte har valts ut till medborgarundersökningen har alltid möjlighet att lämna synpunkter eller förslag om Strängnäs kommun och vår verksamhet via vår webbplats: www.strangnas.se/dialog

Du kan ta del av mer information om undersökningen på SCB:s webbplats: Lämna uppgifter-SCB:s medborgarundersökning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2023