Så blev det ekonomiska resultatet för 2022

Årets resultat uppvisar en rekordnivå för kommunkoncernen. Den 29 maj tar kommunfullmäktige beslut om det ekonomiska resultatet för 2022.

Den kommunala koncernen redovisar ett resultat för 2022 på 1 123 miljoner kronor. En stor anledning till det goda resultatet är försäljningen av värmeverksamheten som genomfördes i januari. Vinsten vid försäljningen uppgår till 858 miljoner kronor.

Strängnäs kommunkoncern gör ett jättebra ekonomiskt resultat för 2022. Det beror främst på försäljningen av fjärrvärmerörelsen, men om vi tittar bakåt i tiden har Strängnäs kommuns ekonomi stärkts successivt under de senaste fem åren, säger Susanne Gustafsson ekonomichef i Strängnäs kommun.

Strängnäs kommunkoncern har de senaste åren ökat sin soliditet från låga nivåer till att nu överstiga vårt mål om 25 procent. Soliditeten för 2022 uppgick till 35,8 procent. Hög soliditet stärker vår långsiktiga betalningsförmåga och betyder att kommunkoncernen inte i lika hög grad behöver låna pengar till kommande investeringar.

Vi, precis som många andra kommuner, står inför stora utmaningar med en befolkning som ökar. Detta ställer krav på ökade verksamheter och medför stora investeringsbehov. Därför känns det tryggt att vi i denna lågkonjunktur med både ökade kostnader och höga räntor har en stark ekonomi i ryggen. Tack vare vårt goda resultat har vi kunnat bygga en långsiktig ekonomisk trygghet och därför kan vi fortsätta bedriva och utveckla våra verksamheter utan stora kortsiktiga nedskärningar, säger Susanne Gustafsson.

Därför kallas det för kommunkoncern

Vissa former av verksamheter är fördelaktiga att driva i bolagsform och Strängnäs kommun har sen några år tillbaka valt att driva viss verksamhet som en kommunkoncern. I koncernen ingår moderbolaget Strängnäs kommunföretag AB och dotterbolagen Strängnäs Fastighets AB och SEVAB Strängnäs Energi AB.

Som kommunkoncern är det viktigt att kommunen och bolagen arbetar tillsammans och därför redovisas vårt gemensamma ekonomiska resultat som en helhet.

Det är kommunfullmäktige som har det yttersta ägaransvaret och som utser samtliga styrelseledamöter som sitter i bolagen. På sidan Kommunala bolag kan du läsa mer om den kommunala koncernen.

Ekonomiska resultatet i sin helhet

Den 29 maj tar kommunfullmäktige beslut om årsredovisningen och då kan du ta del av det ekonomiska resultatet i sin helhet. Årsredovisningen innehåller också information om vad kommunen gjorde under föregående år och vilka mål vi uppnått.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2023