Trafikförbud gäller nattetid på Visholmen

Nu är det förbjudet för motortrafik att köra på Visholmen mellan klockan 22 och 06. Målet är att stärka trivseln och tryggheten på Visholmen under hela dygnet.

visholm

Strängnäs kommun har tagit beslut om att förbjuda trafik nattetid på Visholmen. Det gäller mellan klockan 22 och 06.

Sedan tidigare är det förbjudet att parkera fordon i anslutning till det gamla vattenverket. Det är också förbjudet att köra motorfordon på vägen nedanför vattenverket.

Det nya förbudet gäller vägen och grusplanen mellan tennisbanorna, minigolfbanan och entrén till Visholmen.

– Vi har sett att våra lokala trafikföreskrifter inte räcker till. Det finns en problematik kopplad till fordon som körs på platsen under sena kvällar och nätter. Nu gör vi den här ändringen som ger polisen större möjligheter att hålla lugn och ordning på platsen. Visholmen ska vara en trygg plats med aktivitet och rekreation för våra invånare och besökare, säger Anna Werner, chef för teknik- och servicekontoret.

Leveranser och transporter är undantagna

Företagare och föreningar som har verksamhet på Visholmen kommer att kunna transportera varor och ta emot leveranser precis som vanligt.

Visholmsfesten 27 augusti

Strängnäs kommun stöttar unga arrangörer att skapa kulturupplevelser för ungdomar i kommunen. Den 27 augusti arrangerar Ensemble Visholmsfesten på Visholmen i Strängnäs. Läs mer om det i vår nyhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juli 2022