• Startsida
  • / Nyheter
  • / Gott betyg för kommunens förskolor - ny satsning på utveckling i höst

Gott betyg för kommunens förskolor - ny satsning på utveckling i höst

Förskolan i Strängnäs kommun befinner sig i ständig utveckling. 2021-2024 ska förskolan jobba med ett nytt forsknings- och utvecklingsprogram, Hållbar förskola.

- Genom att utveckla verksamheten kan vi stärka vår personal och förskola. Den senaste förskoleenkäten visade att 99 procent av våra barn trivs i förskolan. Det ser vi som en bekräftelse på att arbetet vi gör är relevant och rätt i tiden, säger Carina Segerbäck, verksamhetschef för förskolan.

Svarsfrekvensen på årets enkät var dubbelt så hög jämfört med år 2020.

- Det känns otroligt roligt att det är så många barn som trivs i förskolan. Det hårda arbete som personalen har gjort under pandemin har gett resultat. Det har varit en tid med stora omställningar kring rutiner och arbetssätt men barnen har alltid kommit först, säger Carina Segerbäck.

Nytt för i år var att enkäten fanns på fem olika språk: svenska, engelska, finska, arabiska och somaliska.

Gemensamt utvecklingsarbete

All personal kommer att beröras av Hållbar förskola 2021-2024 men det är 44 personer som aktivt kommer att delta i programmet och leda processerna på sina enheter. Det är rektorer, biträdande rektorer och förskollärare som leder arbetet med stöd från två processledare.

Att delta i Hållbar förskola ska ge ökad kunskap om vad verksamheten behöver prioritera för att skapa goda förutsättningar för barns lärande och utveckling och hur det kan utgöra grunden för en likvärdig utbildning i förskolan. Samtidigt utvecklar verksamheten ledningsmodeller som skapar goda förutsättningar att bedriva förbättringsarbeten.

Utbildningen i förskolan ska präglas av en positiv framtidstro.

- Enligt läroplanen i förskolan ska utbildningen lägga grund till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Det betyder att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen, säger Carina Segerbäck.

Programmet kommer att bygga vidare på det forsknings- och utvecklingsprogram som Strängnäs förskolor deltog i 2016-2019, Undervisning i förskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2021