• Startsida
  • / Nyheter
  • / Ny satsning på förebyggande och trygghetsskapande arbete för ungdomar

Ny satsning på förebyggande och trygghetsskapande arbete för ungdomar

Trygga ungdomar i solsken

Strängnäs kommun satsar nu på att utveckla det viktiga förebyggande och trygghetsskapande arbetet riktat mot ungdomar. För att motverka kriminalitet och missbruk bland unga har kommunen valt att börja arbeta enligt modellen SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid).

Målet med SSPF är att tidigt upptäcka unga personer som befinner sig i riskzonen för att snabbt kunna erbjuda insatser från olika håll. Målgruppen för SSPF-samverkan är barn och unga i åldern 10–18 år som riskerar att utveckla, eller som har utvecklat ett, kriminellt beteende och/eller missbruk. Det betyder till exempel:

  • Barn och unga som vistas i riskmiljöer där det till exempel finns kriminalitet eller droger.
  • Barn och unga som har ett kriminellt beteende och/eller missbruk.
  • Barn och unga som kommer hem efter att ha varit placerade i familjehem eller på institution.

Ny enhet med fokus på förebyggande arbete

För att skapa ett hållbart arbete över tid har en ny enhet bildats under socialtjänsten. Enheten ansvarar för att:

  • koordinera arbetet enligt SSPF-modellen
  • erbjuda förebyggande och tidiga insatser för barn och unga
  • samverka med skolan, Team ungdom, polisen och ungdomsmottagningen för att verka för trygghet och en bra uppväxt för kommunens unga

Målet och tanken bakom detta är att förebygga och förekomma tyngre sociala insatser som en placering i ett familjehem kan innebära. En sådan insats får en stor påverkan på barnet och hens anhöriga, men också betydande kostnader för kommunen. Att arbeta mer förebyggande handlar både om ungdomarnas bästa och en bättre användning av kommunens resurser.

Rekrytering pågår

Under våren ska kommunen anställa en enhetschef, en koordinator och ytterligare tre tjänster som fältarbetare. Håll koll på Lediga jobb på vår webbplats om du är intresserad av tjänsterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2021