Ändrade öppningstider för Tosteröbron

Inför båtsäsongen 2021 har tiderna då Tosteröbron öppnas för båttrafik ändrats.

Den största förändringen är att öppningarna klockan 8 och 16 under skolterminerna tas bort. Men även tidpunkten för öppning justeras till 10 minuter över hel timme.

– Ändringarna innebär att buss- och biltrafik kommer flyta på bättre då det är som mest trafik, vilket också underlättar för dem som ska resa med tåg, säger drifttekniker David Noreen som tagit fram förslaget till nya tider, vilket teknik- och fritidsnämndens beslutade om i februari. Han fortsätter:

– Justeringen gynnar även de segelbåtar som åker mellan Stallarholmsbron och Tosteröbron, man får lite mer tid på sig, vilket är ett önskemål från båtklubbarna. Det här blir bättre för alla, både för föräldrar som skjutsar sina barn till skolan och för buss- och båtrafiken!

Detta gäller vid öppning av Tosteröbron

  • Bron öppnas 10 minuter över hel timme vid båttrafik.
  • Första öppning klockan 06.10 och sista öppning klockan 22.10.
  • Bron är öppen cirka 10 minuter varje gång.
  • Under perioden 15 augusti till 15 juni öppnas inte bron klockan 08.10 och 16.10. Detta för att underlätta för buss- och biltrafik till och från skolor i området.

Observera att bron endast öppnas om det finns väntande båtar och tiden som bron är öppen kan variera, beroende på mängden båttrafik.
Läs mer på sidan Tosteröbron.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2021