• Startsida
  • / Nyheter
  • / Varning för musgift som kan förgifta katter och andra husdjur

Varning för musgift som kan förgifta katter och andra husdjur

Strängnäs kommun har nyligen fått information från djurägare om förgiftningsfall av katter som man misstänker har orsakats av musmedlet alfakloralos. En förgiftning kan orsaka svårt lidande eller död. En anledning till förgiftning av husdjur kan vara att alfakloralos används olagligt.

I slutet av år 2019 skärpte Kemikalieinspektionen användningsvillkoren för musmedel med alfakloralos, efter rapporter om ett ökat antal förgiftningar bland katter. Trots detta fortsätter medlet att orsaka förgiftningsfall. Användning av musgift med alfakloralos är förbjuden för alla andra än yrkesmässiga användare som har ett så kallat klass 1 SO-tillstånd. Alla andra ska omedelbart lämna in produkterna som avfall till sin kommunala återvinningscentral.

Krävs särskilt tillstånd att använda medel med alfakloralos

Medel med alfakloralos är godkända för bekämpning av möss av utbildade yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd. Trots det kan medlen innebära risker för andra djur än de man vill bekämpa. För att minska riskerna är det viktigt att användningen sker på ett korrekt sätt:

  • Medlen får bara användas inomhus.
  • Betespåsarna får inte öppnas.
  • Betespåsarna får bara placeras i särskilda betesstationer som är avsedda för musbekämpning så att barn och husdjur inte kan komma åt dem.
  • Medlen ska förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Tänk på att betet kan vara smakligt även för husdjuren.
  • Medlen får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma.
  • Döda möss ska samlas in och lämnas till godkänd avfallsmottagare för att inte husdjur (särskilt katter) ska kunna äta dem och riskera att bli förgiftade.

Vid misstänkt förgiftning

Om du misstänker att ditt husdjur har blivit förgiftat ska du genast kontakta veterinär och anmäla detta till kommunen. Misstänker du att en person har fått i sig musgift ska du genast kontakta Giftinformationscentralen eller en läkare. I mindre akuta fall kan du ringa Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 6700.

Mer information om musgiftet

Här kan du läsa mer om musmedel med alfakloralos: Musgift med alfakloralos - Kemikalieinspektionen.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2021