Kulturen stöps om i ny form

Tillsammans gör vi kultur 2020

Kulturkontoret satsar på att tillgängliggöra kulturen, men på ett nytänkande sätt i den rådande samhällssituationen.

Många kulturevenemang håller på att ställas om för digital publicering och för deltagande med någon form av social distans.
- Vi ställer inte in, vi ställer om, säger Anders Lorentz Pantzar, chef för Scen och kulturproduktion.

Kulturens roll

År 2020 kommer att kommas ihåg av oss alla som året då vi var tvungna att göra saker på ett annat sätt än vi är vana vid. Vad är då kulturens roll i allt detta?

Kulturen är en viktig bärare av kreativitet, delaktighet, samhörighet och en faktor för välmående hos oss alla.

Verksamheterna anpassar sig efter läget

De olika verksamheterna inom kulturkontoret i Strängnäs kommun satsar på att genomföra redan planerade och nytillkomna aktiviteter, men på ett annorlunda sätt. Vi vill anpassa oss för att kunna tillgängliggöra kulturen trots den rådande samhällssituationen.

Biblioteken

En del har redan påbörjats, såsom bibliotekens ändring av låneregler och rutiner, och den nya tjänsten ”Bibblan till dörren”, där låntagare kan få hämta sina lånade böcker, ljudböcker eller tidskrifter utanför bibliotekets entré, eller vid behov få dem hemtransporterade. Barnbiblioteken satsar på digitala sagostunder.

Kulturskolan

Kulturskolan har infört distansundervisning, och planerar att filmatisera vissa av de inplanerade scenframträdandena under våren.

Kulturdagen

Även delar av kulturdagen kommer att genomföras, men digitalt och utsträckt under en längre tidsperiod.

– KULTUR 20 kommer att upplevas på ett nytt sätt. Det blir fortfarande kulturevenemang med lokala aktörer och lokal anknytning, men vi samlar inte alla program under en dag. Evenemangen anpassas till att visas digitalt och går under namnet ”20 nyanser av kultur”, säger kulturproducent Jannicke Fyhr.

Evenemang i ny kostym

Många kulturevenemang håller på att ställas om för digital publicering och för deltagande med någon form av social distans. Först ut var en digital vernissage för Annarella Hedbergs dubbelutställning som just nu pågår i domkyrkan och på Multeum. En GPS-quiz är utlagd där man kan utmana grannar och kollegor och gå en slinga runt Strängnäs centrala delar och svara på lokalt förankrade frågor via en app i mobilen.

Vidare gör kommunförfattaren Magnus Utvik filmklipp med boktips varje vecka. Arbete pågår även med att göra ljud- och bildklipp där texter ur Kommunantologin läses in, av författaren själv i många fall. Konstpromenaden kommer att göras mer tillgänglig genom QR-koder vid konstverken som leder till mer information om varje konstverk.

Kultur2020 - en ny samlingssida på webben

På kommunens webbplats kommer det att finnas en lista med mer information om de olika evenemangen, och hur man kan ta del av dem, under parollen Kultur 2020. Året då vi fick tänka om.

Vi uppmanar alla kulturutövare i Strängnäs kommun att fundera över sin delaktighet i det förändrade och digitala kulturlivet som nu formas.

– Tillsammans kan vi generera lite glädje i den annars annorlunda tillvaron. Kulturen behövs för att känna hopp om framtiden, avslutar Jannicke Fyhr.

strangnas.se/kultur2020 hittar du en lista med de digitala evenemangen, som uppdateras löpande. Forstätt också hålla utkik i evenemangsguiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020