Kommunens badhus stänger tillsvidare

Strängnäs kommun har beslutat att stänga Åkersbadet och Thomasbadet för allmänheten. Även omklädningsrum i idrottshallar- och idrottsanläggningar kommer att vara stängda från och med 6 april.

Uppdaterad 7 april kl 08.00

För att minska risken för spridning av coronaviruset (covid-19) har kommunen beslutat att stänga de kommunala badhusen för allmänheten från och med den 6 april 2020.

Bakgrunden till beslutet är de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten som säger att man ska hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum. Kommunen har därmed gjort bedömningen att simhallarna inte kan vara öppna för allmänheten eftersom omklädning och dusch måste göras innan bassängerna används.

Simträning och simundervisning

Däremot kommer Strängnäs simklubb att ges möjlighet att fortsätta simträningen för de äldre tävlingsgrupperna. Strängnäs sportdykarklubb och Åkers dykkamrater ges möjlighet till träning på Thomasbadet om önskemål finns. Föreningarna ansvarar då för att god hygien hålls och att avstånd mellan deltagare säkerställs, både i och utanför bassängen.

Elever i årskurs nio som behöver simundervisning för sitt avgångsbetyg kommer att ges möjlighet till simträning. Berörda elever kommer att få information via respektive skola.

För de som har årskort på de kommunala badhusen kommer giltighetstiden för korten att förlängas motsvarande tiden för uppehållet.

Kommunens gym, som finns intill Thomasbadet, är stängt från och med 6 april. Gymmets lokaler är små och maskinerna står tätt, vilket leder till att avstånd mellan tränande personer inte kan säkerställas.

Stängda omklädningsrum på idrottsanläggningar

Kommunen kommer fortfarande att hålla idrottshallar- och idrottsanläggningar öppna men inte tillåta ombyte i de gemensamma omklädningsrummen. Det kommer att vara tillåtet att använda omklädningsrummens toaletter. Berörda idrottsföreningar har fått information.

Mer information om corona (covid-19)

På kommunens samlingssida om coronaviruset hittar du den senaste uppdateringarna och hur det påverkar kommunens verksamheter strangnas.se/corona


Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2020