Dags att söka bygglov inför sommarens projekt

Pojke ritar hus

Vill du glasa in en altan eller har du planer på något annat byggprojekt under sommarsemestern? Då är det hög tid att lämna in din bygglovsansökan eller din anmälan för att vara säker på att få ditt beslut i tid.

Under april-maj är det högtryck på ansökningarna och det är därför bra att ansöka i tid. På grund av en lagändring i plan- och bygglagen under 2018 får inte en byggnadsåtgärd påbörjas förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om du har ett startbesked. Det innebär i praktiken att cirka fyra veckors väntetid tillkommer efter beslut om bygglov, så i planeringen är även bra att ta med de fyra veckornas extra väntetid innan man får börja bygga efter bygglov.

På kommunens webbplats finns information om hur du anmäler eller ansöker om lov.

För mer information om lagändringen gå till Boverkets hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2019