50 000 kronor på 3 minuter

Projektidén om en gårdsbutik i Västra Ekeby, Strängnäs kommun, var en av de som belönades med 50 000 kronor vid Leader Södermanlands evenemang den 17 oktober.

Josefine Sundin och Martin Brolin pristagare 50 000kr  Leader Gårdsbutik Västra Ekeby i Mariefred

Leader Södermanland arbetar för att främja lokalt ledd utveckling på landsbygden och Strängnäs är en av 8 medlemskommuner. Strängnäs kommun medfinansierar Leaders arbete med drygt 400 000 kr per år för att på det sättet främja utveckling på kommunens landsbygd.

Leader Södermanland har initierat något som kallas” 50 000 kronor på 3 minuter” som möjliggör stöd till mindre projektidéer och är ett tillfälle för föreningar/organisationer/företag att på ett enkelt och snabbt sätt erhålla medel för sin idé. Onsdagen den 17 oktober bjöd Leader Södermanland in till det första evenemanget då 18 olika föreningar och företag bjudits in för att presentera sina idéer om vad de vill jobba med för att utveckla sin landsbygd.

På eftermiddagen genomfördes en 3-minuters presentation av varje idé och dessa bedömdes sedan av en jury. Sju projektidéer av de 18 inbjudna belönades med 50 000 kronor, och en av de belönade var ett Strängnäsföretag. Martin Brolin Entreprenad AB, med Josefine Sundin och Martin Brolin, fick 50 000 kronor för sin idé om att starta en lokal gårdsbutik, för att på så sätt både kunna stötta andra lokala livsmedelsproducenter samt stärka sitt eget varumärke.

Josefine och Martin framhöll vikten av att öka förståelsen för livsmedelsproduktionens värde av närproducerade produkter och också värdet i att bygga upp en trevlig mötespunkt i butiken i Västra Ekeby strax utanför Mariefred. Planerna är att öppna i december och de kommer också att delta i årets julmarknad i Mariefred.

Preliminärt planerar Leader Södermanland för ytterligare ett tillfälle av ”50 000 kronor på 3 minuter” efter årsskiftet.

Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med landsbygdsutveckling:  www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/landsbygdsutveckling

Här kan du läsa mer om Leader Södermanland: www.leadersodermanland.se/

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018