Medborgarlöfte med fokus på unga

Ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet står i fokus i Strängnäs kommuns och Polisens gemensamma medborgarlöfte för 2018.

Medborgarlöftet skrevs under av lokalpolisområdeschef Christer Sjökvist och kommundirektör Cecilia Vikström den 5 februari och lyder så här:

”Polisen lovar tillsammans med Strängnäs kommun att under 2018 arbeta förebyggande och repressivt för att förhindra att unga tjejer och killar – unga vuxna – etableras i kriminella grupperingar och begår brott och i synnerhet narkotikabrott.”

– Strängnäs är en trygg kommun i en nationell jämförelse. Men vi har våra problem och det är dem vi fångar upp nu. Vi ska inte glömma bort att majoriteten av alla ungdomar är skötsamma, men vi ser att den grupp ungdomar som ägnar sig åt droger och kriminalitet tenderar att växa. För att komma till rätta med det krävs ytterligare samverkan – mellan kommun, polis, föräldrar och föreningsliv, säger kommunpolis Peter Sigurd.

Till medborgarlöftet kopplas en handlingsplan, där både polis och kommun åtar sig att genomföra en rad aktiviteter under året.

– Det här är ett sätt att fokusera på det som verkligen är viktigt – just nu unga killar och tjejer som riskerar att hamna i kriminalitet. Det är ett av flera instrument vi använder för att bryta en oönskad utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt.

Medborgarlöftet är en del i den samverkansöverenskommelse som tecknats mellan Strängnäs kommun och Polisen och som sträcker sig till 2019.

– Från polisens sida är vi jättenöjda med hur kommunen svarar upp i vårt samarbete. Polisen står för mycket av det proaktiva och repressiva, medan kommunen driver det förebyggande arbetet. Därför är det så viktigt att bygga relationer mellan polisen och kommunens olika delar, säger Christer Sjökvist.

Läs hela Medborgarlöftet för 2018 , 71 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018