Tosterö resursskola

Tosterö resursskola är till för elever som behöver komplexa stödåtgärder och som inte finner sig tillrätta i den ordinarie grundskolan.

Barn ritar

Resursskolan ska arbeta för att ge varje elev verktyg att hantera sin skolsituation. Eleven ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ges möjlighet att stärka sina sociala färdigheter.

Resursskolan startade höstterminen 2019 i delar av Tosteröskolans tidigare lokaler.

Resursskolan kommer att ha 15 elever när hela verksamheten är i igång.

Vid starten kommer skolan att ha färre elever men antalet kommer att öka med tiden och på så sätt får eleverna en bra inskolning.

Från början är resursskolan inrymd i tillfälliga lokaler i anslutning till Tosteröskolan. Det beror på att de nya permanenta lokaler håller på att ställas i ordning. Just nu är det oklart när lokalerna är klara för inflyttning.

  • Utomhusmiljön och naturen används som en pedagogisk resurs. Lokaler, under­visningsmaterial inklusive digitala lärverktyg, övrig utrustning och möbler ska i möjligaste mån vara anpassade till elevernas behov.
  • Eleverna delas in i undergrupper beroende på ålder och behov. Varje elev har ett tydligt schema där ämnena eleven undervisas i anges.
  • Små undervisningsgrupper. Individanpassning. Hög personaltäthet. Medarbetarna har kompetens för arbetet med elever med neuropsyki­atriska funktionshinder.

Resursskolan finns till för elever som uppfyller ett eller flera av nedanstående kriterier:

  • Socioemotionella och/eller neuropsykiatriska funktionshinder
  • Uttalad psykosocial problematik
  • Uttalad psykisk ohälsa
  • Ingå i omfattande insatser från landstinget
  • Ingå i omfattande insatser från socialtjänsten


Du kan inte själv ansöka som vårdnadshavare, det är rektorn på ditt barns hemskola som ska ansökan om en plats på Resursskolan.

Om ditt barn inte blir antagen på resursskolan har ni kvar platsen på ordinarie hemskola.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2022