Om Kulturskolan

Kulturskolan har ca 1000 bokade kursplatser. Här får barn och ungdomar i en inspirerande miljö utveckla sin kreativitet och skaparlust inom flera olika konstformer.

Kulturskolans pedagogiska arbete

Lärarna på Kulturskolan har gedigna pedagogutbildningar inom sina konstnärliga områden och är ofta aktiva konstutövare utanför Kulturskolan.

Här skapas trygga barn och ungdomar! Eleverna blir sedda och får utvecklas individuellt i nära kontakt med sin lärare eftersom undervisningen sker enskilt eller i små grupper. Vi uppskattar elevinflytande och elevernas egna idéer och önskemål tas tillvara i undervisningen.

Till Strängnäs Kulturskola är alla välkomna! Både de elever som vill ha ett roligt och meningsfullt fritidsintresse och de elever som vill satsa lite extra och siktar på ett konstnärligt yrke i framtiden.

Barnkonventionen artikel 31

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2021