Idrottspolitiskt handlingsprogram

I april 2018 tog kommunfullmäktiga beslut om det Idrottspolitiskaprogrammet som gäller för perioden 2018-05-03 till och med 2021-12-30. 

Syftet med programmet är att stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet, såväl det organiserade som det spontana. Det idrottspolitiska programmet ska utgöra ett stöd till föreningar och andra aktörer på idrottsområdet i deras verksamhet och med den övergripande målsättningen att stärka folkhälsan.

Programmet ska vara ett styrande dokument för teknik- och fritidsnämnden i frågor kopplade till idrott och friluftsliv.

Övriga nämnder, bolag och styrelser ska beakta dokumentets innehåll i frågor med koppling till idrott och friluftsliv.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2019