Cykelvänlig arbetsplats

Cykel mot gul vägg

Bli en mer cykelvänlig arbetsplats! Anmäl er för att delta i kampanjen Cykelvänlig arbetsplats. Strängnäs kommun är med och vi utmanar er att delta ni också! Är er arbetsplats cykelhygglig eller cykelprima?

Syftet med kampanjen Cykelvänlig arbetsplats är att uppmuntra sörmländska arbetsplatser att göra det lättare för medarbetare att cykla till jobbet och i tjänsten. Det är Energikontoret i Mälardalen som driver projektet och flera Sörmländska kommuner är med.

För arbetsgivaren finns stora vinster att göra kopplat till lägre sjukfrånvaro och hälsosammare medarbetare. Några exempel:

 • Ökad prestationsförmåga både på jobbet och fysiskt
 • Bättre sömn
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Ökad livslängd
  (Cyklister har 52 procent lägre risk att dö av hjärt- kärlsjukdom och 40 procent lägre risk att dö av cancer.)
 • Bättre kondition

Hur går det till?

Det kostar inget att delta och som engagerad cykelvänlig arbetsplats diplomeras ni vid en årlig ceremoni.

När ni anmält er till kampanjen Cykelvänlig arbetsplats ska ni:

 1. Utse en kontaktperson på arbetsplatsen som ansvarar för kampanjen och som:
  - ser över hur många kriterier som redan finns på arbetsplatsen
  - deltar på uppstartsmötet tillsammans med andra deltagande arbetsplatser i kommunen
  - vidarebefordrar resevaneundersökning från Energikontoret i Mälardalen till medarbetarna på arbetsplatsen
 2. Arbeta med de olika kriterierna för att bli en bättre Cykelvänlig arbetsplats.
 3. Rapportera in resultaten till Energikontoret i Mälardalen.
 4. Delta på diplomeringen (i september).

Anmäl ditt företag

Du kan anmäla din arbetsplats fram till första veckan i september men vi rekommenderar att man anmäler sig redan nu under våren för att hinna få tips och rådgivning från Energikontoret i Mälardalen innan diplomeringen.

Nivåer och kriterier

Kriterierna är indelade i fem nivåer, från en till fem stjärnor. Din arbetsplats ska uppfylla sju kriterier i varje nivå för att kunna gå vidare till nästa. Ju fler kriterier som uppfylls desto cykelvänligare är din arbetsplats.

 • cykelparkering
 • tjänstecyklar
 • cykelhjälmar till tjänsteresor
 • cykelpump
 • cykelansvarig, cykelinspiratör eller motsvarande
 • cykelrelaterad information
 • nya medarbetare får cykelrelaterad information
 • låst utrymme inomhus eller cykelparkering med väderskydd för tjänstecyklar
 • minst en elcykel för tjänsteresor
 • cykelverktyg
 • utrustning till tjänstecyklar
 • styrdokument för tjänsteresor med cykel
 • regelbunden mätning av cykling
 • minst en årlig aktivitet som uppmuntrar cykling
 • cykelparkering med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen
 • cykelparkering för privata cyklar med väderskydd
 • dusch och omklädningsrum
 • minst var tionde tjänstecykel är elcykel
 • kompressordriven pump
 • tjänstecyklar, minst en elcykel och ev. specialcyklar som även får användas lunchtid
 • styrdokument som säger att inga tjänsteresor upp till 5 km bör ske med bil om det är möjligt
 • personer i ledande ställning på arbetsplatsen cyklar regelbundet till arbetet eller i tjänsten och deltar i minst en årlig cykelaktivitet som ordnas av arbetsgivaren
 • löneväxling mot cykel
 • medarbetare med personalansvar uppmuntrar till cykling
 • låst utrymme inomhus för privata cyklar
 • genomförd trygghetsstudie av cykelparkeringen som har resulterat i eventuella åtgärder
 • automatisk dörröppnare till cykelförråd och entré
 • cykelramp och/eller lättforcerade trösklar
 • tillgång till lokal med verktyg för att meka med cykeln
 • laddstationer vid cykelparkeringen för privata elcyklar
 • specialcyklar och tillbehör för transport av utrustning
 • personliga cykelhjälmar till tjänsteresor
 • ersättning till exempel i form av tid till de medarbetare som cyklar till och från arbetet
 • minst två årliga cykelaktiviteter som uppmuntrar till cykling
 • minst en cykelrelaterad aktivitet/åtgärd utvärderas
 • cykelställ för olika typer av cyklar
 • cykelrum med entré utifrån med möjlighet att gå direkt in i trapphus/hiss när cykeln är lämnad
 • dörr till cykelrum/entré är bred nog för att få igenom specialcykel
 • möjlighet att spola av cykeln
 • tjänstecyklar, minst en elcykel och ev. specialcyklar som även får användas kvällar och helger
 • personliga tjänstecyklar
 • personlig utrustning till tjänstecyklar
 • cykelbidrag erbjuds till ett värde av minst 500kr/år för service och cykelrelaterade inköp
 • mål och en plan för cykelfrågor finns
 • minst fem cykelrelaterade aktiviteter/åtgärder utvärderas i relation till den plan och de mål som finns för cykelfrågor
 • en årlig budget för beteendepåverkande arbete avseende cykelfrågor

Varför gör Strängnäs kommun det här?

Strängnäs kommun ingår i ett samverkansprojekt för att öka cyklandet i länet. Projektet drivs tillsammans med Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Flens kommun, Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland.

Strängnäs kommun deltar i projektet för att öka fokus på hållbarhet, hälsa och tillgänglighet. En del i kommunens arbete med Agenda 2030 är att uppmuntra våra invånare att ta sig fram på ett mer hälsosamt och miljövänligt sätt. Det är också en del i kommunens cykelplan , 3 MB..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020