Torghandel

Torghandel

För att bedriva torghandel behöver du ha ett tillstånd. Här kan du läsa mer om olika försäljningsplatser och hur du gör för att ansöka om torghandelsplats.

Torghandel får bedrivas på följande platser i vår kommun:

  • Delar av Gyllenhjelmstorget (3x3 meter/plats), Stora torget (3x5 meter/plats) och Västervikstorget i Strängnäs (3x5 meter/plats).
  • Rådhustorget i Mariefred (4x4 meter/plats).
  • Väster om torget i Åkers styckebruk

El finns att tillgå på Gyllenhjelmstorget och Rådhustorget.

Fasta och tillfälliga försäljningsplatser

De kommunala försäljningsplatserna upplåts som fasta eller tillfälliga försäljningsplatser. En fast försäljningsplats får användas i minst en månad och högst tolv månader under samma kalenderår. En tillfällig försäljningsplats får användas minst en dag och högst en månad.

Så ansöker du om torghandelsplats

Vid ansökan om torghandelsplats och fördelning av platser gäller följande:

  • Du ansöker om saluplats för torghandel genom att använda vår e-tjänst eller genom att skicka in en blankett per post.
  • Skicka in din ansökan minst två veckor i förväg så att vi hinner handlägga och ge besked i tid.
  • Kommunen beslutar om tilldelning av försäljningsplats och sökanden tilldelas plats i den ordning som ansökningarna kommit in till kommunen.
  • I första hand tilldelas en försäljningsplats per sökande. Om det saknas intressenter kan en befintlig innehavare få ytterligare en plats på samma kommunala försäljningsplats. När två platser tilldelats en sökande placeras de i första hand intill varandra.

Vad kostar det?

För användning av försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt den taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. Avgiften ska vara betalad innan platsen börjar användas. Taxan för torghandel består av två delar, för fasta respektive tillfälliga försäljningsplatser. Platsernas storlek och därmed avgift, varierar beroende på vilket torg de är belägna på. För ytterligare information, se Taxa för torghandel i Strängnäs kommun. , 28 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2023