Torghandel

Torghandel

Torghandel får bedrivas på delar av Gyllenhjelmstorget, Stora torget och Västervikstorget i Strängnäs, Rådhustorget i Mariefred, Selaötorget i Stallarholmen samt väster om torget i Åkers styckebruk. El finns att tillgå på Gyllenhjelmstorget och Rådhustorget.

Fasta och tillfälliga försäljningsplatser

De kommunala försäljningsplatserna upplåts som fasta eller tillfälliga försäljningsplatser. En fast försäljningsplats får användas i minst en månad och högst tolv månader under samma kalenderår. En tillfällig försäljningsplats får användas minst en dag och högst en månad. Vid ansökan om torghandelsplats och fördelning av platser gäller följande:

Ansökan om saluplats för torghandel lämnas till teknik- och servicekontoret, antingen digitalt via e-tjänsten eller på avsedd ansökningsblankett för torghandel. Skicka in din ansökan minst
2 veckor i förväg så att vi hinner handlägga och ge besked i tid.

Kommunen beslutar om tilldelning av försäljningsplats och sökanden tilldelas plats i den ordning som ansökningarna kommit in till kommunen.

I första hand upplåts en försäljningsplats per sökande/kommunal försäljningsplats. Om det saknas intressenter kan befintlig innehavare erhålla ytterligare en plats på samma kommunala försäljningsplats. När två platser tilldelats en sökande placeras de i första hand intill varandra.

I mån av plats får ideella föreningar och skolklasser efter ansökan medges avgiftsfri tillfällig försäljningsplats vid enstaka tillfällen.

Tider för försäljning

Torghandel får ske alla dagar i veckan och försäljning får börja tidigast kl. 08.00 och avslutas senast kl. 21.00. Försäljare får inte använda försäljningsplatsen tidigare än kl. 07.00. Platsen ska vara utrymd senast kl. 22.00. För ytterligare information, se Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun.    , 1 MB.

Taxa för torghandel

För användning av försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt den taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. Avgiften ska vara betalad innan platsen börjar användas. Taxan för torghandel består av två delar, för fasta respektive tillfälliga försäljningsplatser. Platsernas storlek och därmed avgift, varierar beroende på vilket torg de är belägna på. För ytterligare information, se Taxa för torghandel i Strängnäs kommun. , 28 kB.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2021