Tillgänglighetsredogörelse för strangnas.se

Innehållet på denna sida beskriver hur vi jobbar för att hålla en hög kvalitet på strangnas.se och hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi upplyser även om de tillgänglighetsproblem som vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kommunens digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker strangnas.se.

Tillgänglighet på strangnas.se

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på strangnas.se. Vi har flera hjälpmedel för att underlätta för besökarna, bland att en funktion som gör att du kan lyssna på innehållet. Webbplatsen är även konstruerad för att du ska kunna styras enbart med hjälp av tangentbord.

Verktyg för kontroll av tillgängligheten på strangnas.se

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras. De tillgänglighetsproblem som inte SiteVisions tillgänglighetskontroll fångar upp, uppmärksammas i granskningsverktyget Siteimprove som ger oss information när det dyker upp problem på webbplatsen.

Brister i tillgänglighet på strangnas.se

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 • PDF-dokument
  Ett arbete har påbörjats för att tillgänglighetsanpassa PDF-dokument
 • Formulär och e-tjänster
  Ett arbete har påbörjats för att tillgänglighetsanpassa formulär och e-tjänster
 • Integrerade system till webbplatsen
  Detta är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till strangnas.se. Detta kan handla om andra webbplatser Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.
 • Filmer
  Många av de filmer som är publicerade på strangnas.se är inte tillgänglighetsanpassade, det vill säga de saknar undertexter och syntolkning. Vi följer utvecklingen av automatiska lösningar och arbetar med att ta fram arbetssätt för att förbättra tillgängligheten.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Skicka e-post till kommunikation@strangnas.se eller

ring 0152-291 00 och beskriv ditt ärende.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Denna redogörelse uppdaterades den 22/9 2020

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2022