Tillgänglighet på strangnas.se

Som offentlig verksamhet ska Strängnäs kommun göra allt vi kan för att innehållet och våra tjänster ska kunna användas av alla oavsett förutsättningar.

Den här webbplatsen är byggd för att fungera bra oavsett om du använder mobiltelefon, surfplatta eller dator. Den är responsiv och ändrar utseende utifrån hur stor din skärm är.

Verktyg för kontroll av kvalitet på strangnas.se

I vårt publiceringsverktyg Sitevision görs en automatisk tillgänglighetskontroll när vi publicerar en sida. Den kontrollerar bland annat att rubriknivåer och att alt-texter används.

Utöver tillgänglighetskontrollen som finns i vårt publiceringsverktyg använder vi verktyget Siteimprove. Med hjälp av detta får vi bland annat kontroll på länkar som bryts, stavfel, att texter är lättlästa, att vi skapar tydliga länkar och kan avhjälpa tekniska tillgänglighetsproblem. Detta arbete måste ske löpande för att hålla innehållets kvalité på en tillräckligt bra nivå.

Ändra textens storlek

Du kan själv ändra textens storlek i din webbläsare. Läs i webbläsarens hjälpavsnitt för att ta reda på hur du gör.

Få sidans innehåll uppläst

Du kan få texten på strangnas.se uppläst för dig genom att välja "Lyssna" på varje sida.

Webbstandard

Vi strävar efter att följa riktlinjerna i webbriktlinjer.se som är de officiella riktlinjerna för offentliga webbplatser.

Vi försöker skriva så att alla ska förstå

Det finns en språklag i Sverige som bland annat säger att vi ska skriva vårdat, enkelt och begripligt. Det kallas klarspråk. Vi använder bland annat du-tilltal, många aktiva verb och undviker krångliga och onödigt formella ord.

Vi designar så att alla ska kunna använda webbplatsen

strangnas.se.se är en responsiv webbplats. Det betyder att den fungerar i alla skärmstorlekar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2018