Båtsamverkan

Skylt om båtsamverkan

Genom gemensamt arbete och kunskap kan båtägare minska brottslighet och öka trygghet där man har båtplats.

Båtsamverkan innebär att vi tillsammans ser om varandras båtar. Med hjälp av engagerade grannar kan många inbrott och stölder förebyggas.

Vill ni starta båtsamverkan?

Kontakta ordförande i din förening eller samfällighet och berätta att du har hittat information om båtsamverkan. Be styrelsen att ta upp detta i samband med ett informationsmöte, årsmöte eller vårmöte.

Styrelsen tar kontakt med polisen för mer information. Kontaktperson hos polisen är Simon Jonsson, simon.jonsson@polisen.se

Polismyndighetens råd och tips

polisens webbplats finns några tips på hur du och dina båtgrannar kan förebygga stölder och åverkan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019