Social vägledning

Oavsett hur din livssituation ser ut kan du få social vägledning. En social vägledare kan ge dig information, råd, stöd och vägledning.

Du får stöd i att hantera din vardag så att du kan leva ett så bra liv som möjligt. Insatsen är öppen och tillgänglig för invånare i Strängnäs kommun, vilket innebär att insatsen inte kräver ett biståndsbeslut. Enda kravet är att du är över 18 år och bosatt i Strängnäs kommun.

Exempel på vad en vägledare kan hjälpa dig med:

  • Tillsammans med dig tar vi reda på vilka behov du har av stöd och vägledning.
  • Stödjer dig till att få dina insatser samordnade samt vid eventuella kontakter med myndigheter och andra aktörer.

Så här gör du om du vill ha kontakt med en vägledare

Du når oss antingen via telefon (0152-29405) där du lämnar ett meddelande eller via formuläret nedan. Vi lyssnar av meddelanden på telefonsvararen varje vardag.


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2021