Sjukvård, hemsjukvård

Om du är över 18 år och på grund av sjukdom eller stor funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen, kan du ha rätt till hemsjukvård. Hemsjukvård ges även inom särskilda boenden och bostad med särskild service inom LSS.

Hemsjukvården i kommunen är indelad i tre delar, hemsjukvård i det ordinarie hemmet, hemsjukvård på särskilda boenden samt rehalibitering inom båda namnda områden. Här arbetar distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Alla behandlingar och åtgärder grundar sig på individuell medicinsk bedömning av legitimerad personal. Du kan få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse, men också om du behöver sjukvård i hemmet under en längre tid. Är du inte inskriven i hemsjukvården och behöver medicinsk hjälp av distriktssköterska i hemmet kontaktar du alltid din vårdcentral eller sjukvårdsrådgivningen på 1177.

För dig som har hemsjukvård innebär det att personalen som besöker dig kommer från Strängnäs kommun istället för från sjukhus/vårdcentral. 

För dig eller din anhörige som har en plats inom särskilt boende för äldre, så är de bemannade dygnet runt med omsorgspersonal. Sjuksköterska finns på boendet dagtid på vardagar och övrig tid finns tillgång till joursjuksköterska i kommunen.

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast finns kopplade till varje boende på dagtid på vardagar.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Elin Larsson Roos

  Enhetschef Hemsjukvård och rehabilitering

  Telefon:

  0152-331238

 • Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

  Telefon:

  0152-299 23

  Telefontid må-fr 09.00-10.00 övrig tid telefonsvarare

 • Maria Fabjan Snickars

  Enhetschef Hemsjukvård ordinärt boende

  Telefon:

  0152-29920

 • Marina Järleros Magnusson

  Enhetschef Hemsjukvård särskilt boende

  Telefon:

  0152-29738

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021