Psykisk ohälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att uppleva sin tillvaro som meningsfull. Att vara delaktig i samhället och ha förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

Socialdepartementet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör varje år överenskommelser om riktade insatser inom psykisk hälsa. Utifrån överenskommelsen samverkar regionen och kommunerna i Sörmland för att utveckla arbetet. Barn och unga är särskilt prioriterade.

I Strängnäs möts ansvariga inom socialkontoret och barn och utbildningskontoret för att planera det förebyggande arbetet. Vi utgår från kommunens barn- och ungdomsstrategi.

Socialnämnden har godkänt en handlingsplan, med inriktning främst mot vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar. En av aktiviteterna handlar om utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa, metoden heter Mental Health First Aid (MHFA)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2021