Feriepraktik 2021

Glada ungdomar som gör tummen upp

Feriepraktik – för dig som är nyfiken på arbetslivet

Genom våra feriepraktikplatser, för dig mellan 16 och 18 år, hoppas vi att du får en inblick i arbetslivet. En feriepraktik kanske hjälper dig när du ska välja yrke i framtiden. Som arbetsgivare vill vi visa vår breda verksamhet. Kanske väljer du att så småningom arbeta inom den kommunala verksamheten?

Ansökningsperioden för feriepraktik 2021 är stängd. Samtliga platser är tillsatta. Välkommen att söka nästa år!

Frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga i de listade vanliga frågor och svar nedan kan du skicka e-post till feriepraktik@strangnas.se

Frågor om ansökan:

Alla som under 2021 fyller 16, 17 eller 18 år och är folkbokförda i Strängnäs kommun.

Du kan söka feriepraktik inom flera av kommunens verksamheter. Platser finns inom, måltid, fastighetsskötsel/trädgård/vaktmästeri/lokalvård, administration, entreprenörskap, turism, kultur, samhällsbyggnad och service.

Feriepraktiken är tre veckor lång och ryms inom perioden vecka 24-32.

Period 1: vecka 24-26 (14 juni-2 juli)

Period 2: vecka 27-29 (5 juli – 23 juli)

Period 3: vecka 30-32 (26 juli – 13 augusti)

Du arbetar vanligtvis sex timmar per dag med uppehåll för obetald lunch.

Du får maximalt arbeta 90 timmar inom feriepraktiken.

Frågor om erbjudandet:

När får jag veta om jag har fått feriepraktik?

Du som blivit erbjuden en feriepraktikplats har fått ett e-postmeddelande med information om vilken plats du har tilldelats. Om du vill behålla platsen måste du tacka JA senast den 30 april. Om vi inte får ett svar kommer platsen gå till en annan sökande. Du som inte har blivit erbjuden en feriepraktiksplats har fått ett e-postmeddelande om att du står som reserv. Om du skulle bli erbjuden en reservplats notifierar vi dig via e-post.

Frågor besvaras via feriepraktik@strangnas.se.

Nej, men om du upplever att din feriepraktik av någon anledning inte fungerar som du tänkt dig så tala om det för din handledare. Ofta kan man hitta en gemensam lösning.

Tidsperioden är den du sökte om i din ansökan. Vi har ingen möjlighet att erbjuda dig en annan tidsperiod. De platser som du eller andra tackar nej till lottas ut till de som inte fått en plats.


Olika arbetsplatser inom kommunens verksamheter kräver olika typer av registerutdrag från Polisens belastningsregister när det gäller feriepraktiken. Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott.

Arbetsplatser som inte kräver utdrag från belastningsregistret

  • Scen och kulturproduktion
  • SBK Administration och SBK Planenheten
  • Daglig verksamhet och sysselsättning: Fårhushagen/Drottning Kristinas trädgårdar
  • Turistbyrån i Åkers styckebruk
  • TSK Stadsmiljö- och fritid
  • Entreprenörskap: Rookie Startups: Socialt entreprenörskap

Arbetsplatser som kräver utdrag från belastningsregistret Blankett: Utdrag för arbete inom skola eller förskola

Frågor om lön:

16-17 år (födda 2004-2005): 77 kr

18 år (födda 2003): 85 kr

Praktikersättningen inkluderar semesterersättning.

Praktikersättningen betalas ut via Sparbanken Rekarne. För att få ersättningen insatt på ditt bankkonto måste du fylla i ”Meddela bankkonto” (i länken nedan) och lämna till Sparbanken Rekarne i Strängnäs. Det är viktigt att du har meddelar dina kontouppgifter i god tid innan ersättningen betalas ut. Du behöver anmäla ditt konto till Sparbaken Rekarne oavsett vilken bank du har.Ersättningen betalas ut månaden efter du arbetet efter inlämnad närvarorapport. Den ska vara ifylld och underskriven av dig och din handledare.Utbetalningsdagar i kommunen under perioderna är:

På Skatteverkets hemsida får du information om du behöver betala skatt för din lön. Läs här

Måste jag betala skatt?

Om du ska betala skatt eller inte beror på vilka andra inkomster du har under året.

Tjänar du mindre än 20 135 kr under år 2021 behöver du inte betala skatt. För att ingen skatt ska dras måste blanketten för ” Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434) | Skatteverket ” fyllas i och lämnas i samband med underskrift av anställningsavtalet. Kom ihåg att signera intyget! Om intyget inte skickas in, dras 30 procent skatt från din praktikersättning.

Om arbetsplatsen:

Vad händer om jag skadar mig eller råkar förstöra något?

Vänd dig till din handledare som så snart som möjligt kontaktar feriepraktiksamordningen. Det gäller även om du skadar dig på väg till eller från praktiken. Du är försäkrad genom kommunen. Om du skadar dig ska du även vända dig till sjukvården.

Vad innebär det att arbeta som feriepraktikant?

Feriepraktik är en handledd praktik där man inte ersätter ordinarie personal utan istället är en extra resurs i verksamheten. Du förväntas vara närvarande, följa instruktioner och utifrån din förmåga prova olika arbetsuppgifter.

Står kommunen för busskort?

Nej, vi står inte för resekostnader till och från arbetsplatsen.

Kan jag vara ledig från feriepraktiken?

Du har ingen semester eller lediga dagar att plocka ut. Ledighet för enskilda angelägenheter kan godkännas. Prata med din handledare på arbetsplatsen.

Om jag blir sjuk?

Vid sjukdom måste du meddela din handledare. Rutinen och vem du ska kontakta får du veta av arbetsplatsen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021