Jobbtorg Strängnäs

Jobbtorg ska hjälpa invånarna att hitta sin väg till egen försörjning genom arbete, sysselsättning eller annan kompetenshöjande insats. Vi erbjuder stöd till personer som är i behov av ekonomiskt bistånd. Du kan också få hjälp om du är 16-20 år och inte går i skolan.

Arbetsmarknads­insatser

Jobbtorg Strängnäs har som mål att kunna erbjuda helhets­lösningar för de som av olika skäl står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, höja utbildningsnivån och få fler i jobb. Detta görs bland annat i samverkan med enheten Arbete och Service, Komvux, Arbetsförmedlingen, näringslivet och andra aktörer på arbetsmarknaden. 

För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och eller får ekonomiskt bistånd från Strängnäs kommun. Du kan också få hjälp om du är 16-20 år och inte går i skolan genom i Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Insatserna handlar oftast om vägledning, praktik eller anställning med stöd i den kommunala verksamheten och jobbsökaraktiviteter.

 Vägledningssupporten och andra öppna aktiviteter på Jobbtorg är inställda.

Utifrån det rådande samhällsläget begränsar vi det stöd vi kan ge i direkta möten, men vi hjälper dig gärna via mail eller telefon, mer information hittar du här.

Receptionens öppettider:

Receptionen har öppet, men ger begränsad service för att minska risk för smittspridning utifrån Covid-19. Max fyra besökare får vistas i vår reception samtidigt.

Förbered ditt besök genom att ha dina handlingar klara. Har du frågor hänvisar vi i första hand till information på kommunens hemsida och kontakt via telefon.

Måndag, Onsdag-Fredag klockan 9-12, 13-16
Tisdag klockan 13-16

Telefon: 0152-296 10

Kom ihåg att följa de allmänna råden från ansvariga myndigheter kring Covid-19, besök oss inte om du har symptom för Covid-19.

Vi arbetar särskilt med:

Har du hoppat av skolan? Eller påbörjade du aldrig dina gymnasiestudier? Nu kan du skaffa dig gymnasiekompetens på Komvux eller folkhögskola med hjälp av ett utbildningskontrakt. Kontakta Jobbtorg för mer information.

Kan jag få ett utbildningskontrakt?
Du kan få ett utbildningskontrakt om du

  • är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • är 20−24 år
  • saknar fullständig gymnasieutbildning
  • inte deltar i etableringsuppdraget
  • bor i en kommun där det finns en överenskommel­se om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.

På Jobbtorg arbetar vi efter IMA-modellen, individuella möjligheter till arbete. IMA-modellen ger varaktigt stöd till så väl individ som företag för att skapa möjligheter till inkludering i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Modellen bygger på ett individuellt anpassat stöd som skapar sammanhang och väcker hopp. En viktig utgångspunkt i modellen är att individen har ett tydligt eget ansvar för sin väg till ett varaktigt arbete och att organisationen skapar förutsättningar för individen att axla det ansvaret.

Läs mer om IMA-modellen

Är du arbetssökande och vill få hjälp med jobbsökande? Jobbrum är till för alla som vill ha hjälp med att hitta olika sökvägar för att få ett jobb.

 Jobbrum 3 april är inställt på grund av situationen med Coronaviruset. Övriga Jobbrum ligger tills vidare kvar som planerat och vi återkommer om det blir förändringar kring dem.

Kommande datum under våren 2020:

8 maj
5 juni

Strängnäs kommuns arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategin lyfter fram betydelsen av att arbeta för att:

  • så många som möjligt av kommunens medborgare ska vara anställningsbara,
  • på lång sikt skapa ett arbetssätt till utbildning, kompetensutveckling och entreprenörskap,
  • främja tillväxt av nya sysselsättnings- och arbetstillfällen i kommunen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020
Omsorg och hjälp