Kontaktuppgifter Myndighet

Biståndshandläggarna nås vardagar klockan 9-16, dock säkrast måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 9.00-9.30.

Handläggare LSS och Psykiatri

Eija R Johansson

0152-295 79

eija.rjohansson@strangnas.se

Christina Nyberg

0152-296 77

christina.nyberg@strangnas.se

Caroline Bergdahl

0152-290 82

caroline.bergdahl@strangnas.se  

Enhetschef Myndighet LSS och psykiatri

Frida Andersson 

0152-290 69

frida.andersson@strangnas.se

Handläggare hemtjänst och särskilt boende

Monika Szczepanik

0152-296 30

monika.szczepanik@strangnas.se

Annika Riutta Sandell

0152-290 23

annika.riuttasandell@strangnas.se

Pia Johansson

0152-296 24

pia.johansson2@strangnas.se

Jennifer Roos

0152-296 32

jennifer.roos@strangnas.se

Ellinor Bernhardsson

0152-296 02

ellinor.bernhardsson@strangnas.se

Selma Grizovic

0152-290 64

selma.grizovic@strangnas.se

Michelle Öhman

0152-296 26

michelle.ohman@strangnas.se

Hind Masso

0152-293 97

hind.masso@strangnas.se

Platssamordnare särskilt boende, korttidsplats och dagverksamhet

Maria Söberg         

0152-290 59

maria.soberg@strangnas.se     

Handläggare färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassning

Annika Holm  

0152-290 54

annika.holm@strangnas.se

Eva-Lena Jernberg  

0152-291 34

eva-lena.jernberg@strangnas.se

Tf Enhetschef Myndighet äldreomsorg, färdtjänst och bostadsanpassning

Maria Andersson     

0152-291 29

maria.andersson2@strangnas.se

Tf Verksamhetschef Myndighet

Ingmarie Jüring   

0152-295 84

ingmarie.juring@strangnas.se


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2020
Omsorg och hjälp