Stöd vid missbruk

Påverkas du av någon annans drickande, drogande eller spel om pengar? Anhörigstödet vänder sig till dig som är anhörig till någon som har problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar.

Det är vanligt att anhöriga påverkas av de omständigheter som uppstår kring den person som är beroende eller missbrukar. Efter en tid kan anhöriga utveckla ett oönskat beteende, självtvivel och det kan vara svårt att sätta gränser.

Genom anhörigstöd kan du få information, kunskap och verktyg som hjälper dig att förstå vad missbruk, beroende och medberoende är. Vårt mål är att du som anhörig ska må så bra du kan trots att någon i din närhet missbrukar. Dels för att orka stötta någon annan men framförallt för att hitta meningsfullhet i ditt liv.

Vi erbjuder enskilda samtal. Via telefon, digitalt eller fysiska träffar. Vad passar dig bäst?

Anhörigkurser

Två gånger per år erbjuder vi anhörigkurser där du får möjlighet att träffa andra i liknade situation. Det kan vara skönt att veta att du inte är ensam om dina upplevelser. Stöd från andra deltagare med likande erfarenhet bidrar till ett ökat hopp och ökar tilltron till förändring.

De kurser vi erbjuder är:

  • Kurs för dig som är över 18 år och anhörig till någon som missbrukar alkohol eller droger. Sex tillfällen på kvällstid.
  • Kurs för dig som är tonårsföräldrar och misstänker att din barn använder droger. Fem tillfällen på kvällstid.
  • Kurs för dig som är anhörig till någon som spelar om pengar. Sex tillfällen på eftermiddag/kvällstid.

Kursledare är Eva Hammarström och Ann-Sofie Carlsson.

Mer information och anmälan

Kontakta anhörigkonsulenterna Ann-Sofie Carlsson och Eva Hammarström.

Kontaktuppgifter

E-post: anhorigcentrum@strangnas.se

Telefon: 0152-29705 (Ann-Sofie) och 0152-292 98 (Eva).

På sidan Anhöriga kan du ta del av kursdatum och mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2021