Stöd vid demenssjukdom

Vid demenssjukdom förändras livet för den som drabbas av sjukdomen, men även för dig som är anhörig. Anhörigstödet i Strängnäs kommun finns för dig som är anhörig. 

Vi arbetar utifrån dina behov och önskningar. Här finns även information om vad kommunen erbjuder för till din närstående och om olika föreningar och organisationer som kan hjälpa dig.

Du kan få hjälp med mer kunskap och förståelse om demenssjukdomar och möjlighet att samtala kring dina egna reaktioner och tankar som anhörig.

Stöd till dig som anhörig

Kommunens anhörigstöd erbjuder:

  • Individuella samtal med råd och stöd
  • Samtalsgrupper
  • Samtalsgrupper barn/ungdom
  • Föreläsningar/utbildningar om demenssjukdomar
  • Informeration om demenssjukdom och dess symptom
  • Informeration om vilket stöd som finns att tillgå och att vägleda till olika instanser
  • Promenadgrupp och andra aktiviteter

Aktiviteter och program

Läs mer om våra aktiviteter på sidan Anhöriga.
Följ oss också gärna på Facebook.

Föreningar och organisationer

Här finns ett urval av föreningar som kan vara intressanta för dig som är anhörig till närstående med demenssjukdom:

Det finns också flera föreningar och webbsidor som riktar sig till dig som är ung anhörig:

För dig som själv är drabbad av demenssjukdom

Läs mer om vilket stöd som finns och vilken hjälp du kan få på sidan Demens.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2021