Anhöriga

Föräldrar leker med sina barn

Välkommen till Anhörigcentrum!

Anhörigcentrums verksamhet arbetar för att personer som ger och är i behov av stöd ska få bättre förutsättningar och livskvalitet.

Vi vänder oss till dig som ger någon närstående vård och stöd oavsett relation, ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Hos oss kan du få information och hjälp att knyta rätt kontakter. På våra olika träffar, föreläsningar eller på andra hälsofrämjande aktiviteter har du möjlighet att möta och byta erfarenheter med andra personer som befinner sig i en liknande situation.

För mer information om aktuella aktiviteter

Samverkan

Anhörigcentrum samverkar med frivilligorganisationer. Vi ser gärna att frivilliga deltar och är aktiva att arrangera olika aktiviteter som underlättar för anhöriga och närstående som ger vård och omsorg till andra.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2019
Omsorg och hjälp