Underrättelse om publicerade handlingar inför antagande av detaljplan för Kråkvilan 1:20-1:22, Tosterö i Strängnäs kommun

Inför antagande av detaljplanen Kråkvilan 1:20-1:22 finns nu granskningsutlåtande nr 2 publicerat tillsammans med övriga handlingar på Strängnäs kommuns webbplats: www.strangnas.se/krakvilan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2022