Underrättelse om publicerade handlingar inför antagande av detaljplan för Fräsaren 4, Strängnäs kommun

Inför antagande av detaljplanen Fräsaren 4 finns nu granskningsutlåtande publicerat tillsammans med övriga handlingar på Strängnäs kommuns webbplats: www.strangnas.se/frasaren4

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2022