Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs av medborgarna genom allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare i nämnderna.

Följ mötet

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt.

I sammanträdeslokalen finns det ett öppet nätverk, Strangnas Free, att tillgå för att kunna ladda ner och följa med i handlingarna under sammanträdets gång.

Alternativt kan man besöka Kontaktcenter i kommunhuset för att få sammanträdeshandlingarna utskrivna mot en avgift.

Du kan också följa sammanträdet via webb-tv.

 Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2020

27 januari
24 februari
23 mars
27 april
25 maj
15 juni
24 augusti
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

55 mandat i fullmäktige är fördelade enligt följande, gäller val 2018.

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

Mandat

M

17

C

5

L

2

KD

3

S

12

V

4

MP

3

SD

8

Strängnäspartiet

1

Totalt

55

Ledamöter och ersättare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2020