Valberedning

Valberedningen är en fullmäktigeberedning som har till uppgift att bereda valen till de politiska uppdragen i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och för andra politiska uppdrag.

Valberedningen är parlamentariskt sammansatt med en ledamot ,samt en ersättare, från varje i parti som finns representerat i kommunfullmäktige.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2021

25 januari
22 februari INSTÄLLT
29 mars INSTÄLLT
26 april
24 maj
21 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november
13 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ordförande

Ingrid Fäldt (S)
E-post: ingrid.faldt@strangnas.se

Vice ordförande

Maria Ehrnfelt (M)
E-post: maria.ehrnfelt@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2021