Valberedning

Valberedningen är en fullmäktigeberedning som har till uppgift att bereda valen till de politiska uppdragen i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och för andra politiska uppdrag.

Valberedningen är parlamentariskt sammansatt med en ledamot ,samt en ersättare, från varje i parti som finns representerat i kommunfullmäktige.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2020

27 januari
24 februari
23 mars
27 april
25 maj
15 juni
24 augusti
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ordförande

Ingrid Fäldt (S)
E-post: ingrid.faldt@strangnas.se

Vice ordförande

Kenneth Larsson (M)
E-post: kenneth.larsson@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2020