Valberedning

Valberedningen är en fullmäktigeberedning som har till uppgift att bereda val till politiska uppdrag.

Valberedningen är parlamentariskt sammansatt med en ledamot respektive ersättare från varje i parti som finns representerat i kommunfullmäktige.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2023

16 januari - EXTRA

23 januari
13 februari
27 mars
24 april
29 maj
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
11 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Valberedning

Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14

Senast uppdaterad: 2023-06-02 02:02
Powered by Troman
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2022