Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under minst två minuter. Vi sänder larmet omedelbart om det finns allvarliga risker. Dessa fungerar även om till exempel strömmen går. Utomhuslarmet används också om Sverige skulle hamna i krig.

Om det sker olyckor och allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara använder myndigheterna viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som är ett varningssystem. Det finns två typer av VMA:

 • En ljudsignal som sänds ut utomhus.
 • Ett informationsmeddelande i radio och tv.

VMA används när det sker olyckor och andra allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara. Det kan vara gasläckor, oväder eller stora bränder.

Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under minst två minuter. Vi sänder larmet omedelbart om det finns allvarliga risker. Dessa fungerar även om till exempel strömmen går. Utomhuslarmet används också om Sverige skulle hamna i krig.

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA på flera sätt. Om du laddar ner appen Krisinformation från MSB till din Smartphone kan du ta emot VMA-meddelande som push-notiser.

 • Varning genom ett talmeddelande från nummer 010-474 55 00 till fast telefoni inom det drabbade området.
 • Varning genom ett sms till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via sms är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.
 • Varning genom ett sms till mobiler som befinner sig i området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner i enlighet med en lagändring som trädde i kraft från den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Gör så här när du hör VMA-signalen:

 • Håll dig inomhus
 • Stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar
 • Lyssna på radio P4 Sörmland 96,9 MHz, norra Sörmland Strängnäs, för att få mer information.
 • På SVT:s Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
 • För mer information vid ett VMA, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på strangnas.se och krisinformation.se
 • När faran är över sänds en 30 sekunder lång signal. Vi testar varningssystemet fyra gånger om året: klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Varningssystem vid krigsfara och krig

Om Sverige skulle hamna i ett läge av krigsfara eller krig används ett varningssystem för att du snabbt ska kunna söka skydd undan exempelvis ett flyganfall. Varningar kan utfärdas med hjälp av utomhuslarm och information i Sveriges Radio.

Förvarning - en del av befolkningsskyddet

I det så kallade befolkningsskyddet ingår bland annat skyddsrum och olika system för att varna befolkningen vid krigsfara och krig. För att du ska veta att du snabbt måste ta dig till ett skyddsrum eller annat skyddande utrymme behöver du få en förvarning. En förvarning kan gå ut via Sveriges Radio eller med hjälp av utomhusvarningssystemet. Via dem kan kommunen sända signalerna för beredskapslarm och flyglarm.

Beredskapslarm vid omedelbar krigsfara eller krig

Signalen för beredskapslarm (signal 30 sekunder - uppehåll 15 sekunder) är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigsfara eller att landet är i krig. Det är regeringen som beslutar om det råder omedelbar krigsfara eller krig, beroende på läget i landet och i omvärlden.

Om du hör signalen för beredskapslarm ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4. Förbered dig på att kunna lämna bostaden med det allra viktigaste: varma kläder, något att äta och dricka samt id-handlingar. Om du är krigsplacerad ska du omedelbart bege dig till den plats du har fått besked om.

Flyglarm vid närstående flyganfall

Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp kan signalen för flyglarm användas (signal två sekunder - uppehåll två sekunder, under en minut) för att varna befolkningen. Om du hör signalen ska du omedelbart söka skydd, exempelvis i närmaste skyddsrum eller i ett annat skyddande utrymme.

Faran över

När faran är över ljuder en oavbruten signal i 30 sekunder. Om du befinner dig i ett skyddsrum eller i ett annat skyddande utrymme kan du lämna det.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018