Viktiga telefonnummer

När det är bråttom - ring 112

När det inte är lika bråttom

Gator och parker
Felanmälan kommunens växel kl. 07.30-16.00, tfn 0152-291 00
Övrig tid SOS Alarm, tfn 08-454 22 04

Strängnäs kommuns fastigheter
strangnasbostadsab.se

Vatten och avlopp
sevab.com/vattenochavlopp

Sopor och återvinning
sevab.com/atervinning

Elförsörjning
sevab.com/elnat

Fjärrvärme
sevab.com/fjarrvarme

Giftinformation
08-33 12 31

Läkemedelsupplysning
020-66 77 66

Sjukvårdsupplysning
Vardagar 8-17:
Strängnäs vårdcentral 0152-260 90
Mariefreds vårdcentral 0159-290 13
Lördag, söndag, helgdagar 8-17:
Strängnäs vårdcentral 0152-260 90
Övrig tid:
Sjukvårdsupplysningen 016-10 40 00
Råd om vård 0771-77 11 77 dygnet runt

Polis (ej akut) 114 14

Räddningstjänst (ej akut) 0152-291 80

Eldning utomhus (telefonsvarare) 016-14 86 69

BRIS (Barnens hjälptelefon) 0200-230 230

Kvinnojouren Mån0152-143 93

Jourhavande medmänniska 020-220 006

Socialjour Ring 112

Brottsofferjour 0152-176 00

Patientnämnden 0155-24 50 00

Rädda Barnens Orostelefon 020-100 200

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2018