Kommunens krisstöd

En kris kan utlösas av ovanliga och oväntade händelser, såsom en arbetsolycka eller en situation där man blivit utsatt för våld eller hot. Alla människor reagerar olika. Med krisstöd menas det omedelbara omhändertagandet av en person i kris, i form av till exempel avlastningssamtal, samt eventuella efterföljande professionella insatser.

Krisstöd aktiveras av Strängnäs kommun enligt beslutande rutiner i kommunens krishanteringsplan och/eller i annat kommunövergripande beslut om beredskap.

Beslut om att aktivera och avveckla krisstöd tas av tjänsteman i beredskap (TIB).

Behöver du stöd eller hjälp?

Behöver du stöd eller hjälp, kontakta:

Verksamhet

Telefonnummer

Socialtjänsten dagtid

0152-291 00

Socialjouren helg

08-454 22 19

Svenska kyrkan dagtid

0152-245 00

Jourhavande präst

112

Vårdcentralen Strängnäs

0152-260 90

Psykiatriska mottagningen

0152-261 00

Vårdcentralen Mariefred

0159-290 13

Mälarsjukhuset Eskilstuna

016-10 30 00

Polisen Strängnäs

114 14

Röda korsets telefonjour

0771-90 08 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2018