Kommunens beredskap

I mars 2012 införde Strängnäs kommun tjänsteman i beredskap, TiB. Syftet var att förbättra beredskapen för extraordinära händelser. Sedan TiB infördes har kommunen utökat förmågan att kunna reagera och agera på ett tidigt stadium.

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommuner och regioner ha en god förmåga att kunna hantera extraordinära händelser.

Om en kris inträffar måste invånarna i kommunen kunna få information, hjälp och stöd. Då måste kommunen kunna nås av andra funktioner i samhället som polis, region, länsstyrelse, trafikverk med fler. Tjänsteman i beredskap har då det koncernövergripande ansvaret för beredskapen och ska vara tillgänglig 24 timmar om dygnet.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2020