Information om coronaviruset för företagare

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset (covid-19) har vi samlat information och länkar för dig som är företagare i Strängnäs kommun.

Utbrottet av covid-19 påverkar oss alla på ett eller annat sätt, vilket gör att vi utsätts för olika utmaningar. Du behöver inte vara ensam i detta, det finns råd och stöd att få.

Företagsservices arbete och stöd till lokala företagare fortsätter som vanligt. Hör av dig till oss om du har frågor eller stöd i din situation.

Kontakta foretagsservice@strangnas.se

Hjälp oss förbättra stödet till er

Strängnäs kommun har satt ihop en arbetsgrupp för att samordna stödet för dig som företagare. För att kunna rikta våra insatser där de behövs som mest och för att skapa en lägesbild av situationen har vi satt ihop en enkätundersökning med ett antal corona-relaterade frågor.

Enkäten riktar sig till företagare i Strängnäs kommun och svaren kommer ligga till grund för vårt arbete framöver.

Läs mer och fyll i enkäten här.

Image of business peopleís hands during teamwork Möte mellan kollegor

Åtgärder för att underlätta för lokala företagare

Kommunen har tagit fram ett paket med åtgärder för att underlätta för våra lokala företagare.

Tillsammans

För dig som vill bidra

Vill du skänka skyddsmaterial? Eller vill du bidra på annat sätt? Läs mer på strangnas.se/tillsammans

Besöknäring

Stöd till dig som arbetar inom besöksnäringen

Det finns ett stort nätverk som kan ge dig akut stöd och rådgivning.

Restaurang

För dig som jobbar inom restaurangbranschen

Vi har samlat information för dig som driver livsmedelsverksamhet.

Bra att veta

  • Dukat bord, våra vägledningsmöten för tillstånd och lov, fortsätter som vanligt, dock som digitala möten.
  • Däremot skjuter vi kommunens planerade lokala sammankomster, som till exempel Företagarfrukost till framtiden. Vi återkommer med nya datum senare.
  • Andra aktiviteter som t ex affärsluncher och företagsbesök avvaktar vi med anledning av Folkhälsomyndighetens restriktioner för att begränsa smittspridning i landet.
  • Läs mer om kommande företagsträffar och möten.

Länkar till andra myndigheter och organisationer

Här har vi samlat ett antal länkar där du som företagare kan hitta viktig information.

Verksamt.se

Samlad information från myndigheter, kring det som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset covid-19.

Där kan du bland annat få stöd kring:

Läs mer på verksamt.se

Almi

Almi erbjuder nu en ny typ av stöd, Brygglån-från kris till hållbar framtid. Det är riktat till små och medelstora företag där finansieringsbehov uppstått med anledning av coronakrisen. Läs mer på almi.se

Tillväxtverket

På tillväxtverkets webbplats kan du läsa om vad som gäller för korttidspermittering.

Läs mer på tillvaxtverket.se

FriS, Framtidens industri i Sörmland

Partnerskapet FriS erbjuder stöd och rådgivning till sörmländska industriföretag. Det sker genom ett samarbete mellan Almi i Sörmland, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Handelskammaren Mälardalen och Östsvenska Handelskammaren. Läs mer på mitc.se

Företagarna

Organisationen Företagarna har samlat artiklar som berör corona-epidemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Läs mer på foretagarna.se.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang med färre än 500 deltagare. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att Covid-19 sprids.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Försäkringskassan

På Försäkringskassans webbplats finns information angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Läs mer på forsakringskassan.se

Regeringen

På regeringens webbplats finns information gällande bland annat stöd och krispaket till företagare.

Läs mer på regeringen.se

Business Sweden

Business Sweden arbetar för att stödja företag med internationella verksamheter som nu kan få problem gällande logistik eller kontakter med distributörer och leverantörer i denna situation. Business Sweden har även löpande kontakt med Almi, EKN, Handelskammaren och andra parter inom den Regionala Exportsamverkan.

Läs mer på business-sweden.se

Kommunens övergripande arbete

Strängnäs kommun följer händelseutvecklingen kring smittspridning av coronaviruset (covid-19) och följer de rekommendationer som Regionen Sörmlands smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Läs mer på strangnas.se/corona


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2020