Tidigare valresultat i kommunalvalen

Här kan du se hur partiernas mandat, det vill säga platser i kommunfullmäktige, har förändrats de tre senaste valen. Några partier får fler mandat när förtroendet ökar och för andra har det minskat. Det förändras fram och tillbaka över tid och det enda som påverkar detta är hur du röstar i våra allmänna val.

Så här har makten fördelats de tre senaste mandatperioderna. Tabellen visar hur många mandat varje parti har fått.

Tabell: Mandatfördelning de 3 senaste mandatperioderna

Parti

2010

2014

2018

C - Centerpartiet

6

4

5

KD - Kristdemokraterna

2

2

3

L - Liberalerna

4

2

2

M - Moderaterna

15

17

17

Mariefredspartiet

2

1

-

MP - Miljöpartiet

4

4

3

S - Socialdemokraterna

15

14

12

SD - Sverigedemokraterna

2

6

8

Strängnäspartiet

3

2

1

V - Vänsterpartiet

2

3

4

Totalt antal mandat

55

55

55


Så här många valde att använda sin rösträtt vid samma val.

Tabell: Valdeltagande

Valdeltagande

2010

2014

2018

Andel röstberättigade som röstade (procent)

82,7

84,4

84,7

Antal röster

20 773

22 135

23 131

Antal röstberättigade

25 118

26 197

27 323


Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019