Stadscamping på Norra Fältet

Stadscampingen på Norra fältet

Beskrivning

Efter att P10 lade ned sin verksamhet förvärvade Strängnäs kommun del av övningsfälten från försvarsmakten. Kommunen jobbar med att utveckla markanvändningen inom området och en av de planer som studeras är utveckling av en stadscamping.

Nuläge

Detaljplanearbetet är färdigställt och har vunnit laga kraft. Arbetet med att träffa avtal med en campingentreprenör som vill utveckla och driva campingen fortgår.

Genomförande

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2020