Så kan du bidra

I Strängnäs kommun jobbar vi mot högt uppsatta mål för miljö, klimat och hållbarhet. Det gäller i våra egna verksamheter men en viktig uppgift är också att hjälpa dig som bor här att leva på ett mer hållbart sätt.

I april 2021 beslutade kommunens politiker om en klimat- och energiplan. Planen och dess mål är styrande för kommunens medarbetare i alla verksamheter och bolag men den kan också vara vägledande för dig som bor och bedriver verksamhet här i Strängnäs kommun.

Detta kan du till exempel göra...

 1. Skippa bilen på korta sträckor
 2. Semestra på hemmaplan
 3. Ät vegetariskt oftare
 4. Köp bara den mat du tänker äta
 5. Laga dina kläder och prylar
 6. Låna grejer av vänner

Läs mer om varför detta är bra i Strängnäs kommuns klimat- och energiplan i sammanfattning. , 19 MB.

Fler hållbara tips

Här har vi samlat fler tips och råd om hur du kan leva mer hållbart i stort och smått. Många av råden kan också ge dig en bättre hälsa och en bättre privatekonomi.

Så kan du minska ditt matsvinn

Bild från Livsmedelsverket

I Sverige slängs cirka 30 kilo fullt ätbar mat per person och år. Då är inte det som slängs i slasken inräknat. I pengar motsvarar det ungefär en hel månads inköpta livsmedel.

Några enkla råd att börja med för dig som vill minska matsvinnet:

 • Planera dina inköp och köp inte mer än du gör av med.
  Ät upp maten i tid – håll koll på maten i kylskåp och frys, även det som står längst in.
 • Förvara maten rätt:
  - Sätt in kylvaror, som färskt kött, fisk och mejerivaror, i kylen så fort som möjligt. Bra kylskåpstemperatur är + 4-5 °C.
  - De flesta grönsaker och frukter håller längre om de förvaras i kylskåp. Om du vill ha dem framme – ät upp dem snabbt.
  - Frys in mat som du vill spara länge, bra frystemperatur är -18 °C.
 • Släng inte mat bara för att den passerat bäst före-datum – ofta håller den mycket längre. Titta, lukta och smaka först och våga lita på dina sinnen.
 • Ta hand om rester – gör en plockmåltid, använd dem i en ny maträtt eller frys in.

Fler tips på hur du minskar matsvinnet. (Livsmedelsverket)

Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.

På Energimyndighetens webbplats finns en rad andra enkla tips på hur du sänker dina energikostnader. Många av dem kostar ingenting att genomföra mer än att du ändrar ditt beteende.

Energikalkylen är Energimyndighetens beräkningsprogram och hjälp för privathushållen att skapa sig en översiktlig bild över sin energianvändning. Därmed kan du få uppgifter om hushållets behov av varmvatten, hushållsel och uppvärmning.

Bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfallet efter vårstädningen på tomten är att köra det till kommunens återvinningsstationer Kvitten i Strängnäs och Läggesta i Mariefred.

Öppettider hittar du på SEVAB:s webbplats.

Kompost

Att kompostera är en bra miljöåtgärd! Ungefär hälften av det man slänger i den vanliga soppåsen kan komposteras.

Kompostering är ett bra sätt att hjälpa naturen ta tillvara näringsämnen i avfallet. Du får i gengäld en näringsrik jord att förbättra din trädgård med.

För att få kompostera hushållsavfall eller toalettavfall (latrinavfall) på den egna fastigheten ska du anmäla detta till miljöenheten. Kontakta oss för mer information. Ska du endast kompostera trädgårdsavfall krävs ingen anmälan.

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall orsakar varje år flera klagomål till miljöenheten eftersom många blir störda av lukt och rök från eldning. I tätorter går det knappast att elda trädgårdsavfall utan att olägenheter uppstår, oavsett om man vidtar försiktighetsmått.

Naturligtvis får du inte heller skräpa ned i naturen genom att lämna trädgårdsavfallet i skog eller parkmark.

Vill du ändå elda ditt trädgårdsavfall så kräver det en del försiktighet och sunt förnuft, även om du bor på landet. Kontrollera först att räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud på grund av brandfara. När du sedan eldar måste du se till att trädgårdsavfallet är torrt och att vinden inte ligger på mot dina närmaste grannar. Brasan får inte vara mer än 3 x 1 meter och ska vara släckt innan det blir mörkt.

Räddningstjänstens eldningstips och eventuella eldningsförbud , 455 kB.

Har du problem med grannens eldning så börja med att prata med grannen. Hjälper inte det kan du kontakta Miljöenheten.

Välj gärna bort den bensindrivna gräsklipparen och använd istället en handdriven eller miljömärkt maskin. En bensindriven gräsklippare som inte är miljömärkt släpper ut stora mängder försurande ämnen. Alkylatbensin är också ett bättre bränslealternativ.

Fundera på om det finns tillfällen då du kan ersätta bilen med andra alternativ, t.ex. buss, tåg, cykel eller en promenad. Att resa kollektivt är inte bara miljövänligare, du kan ofta spara pengar och får dessutom tid över att göra annat under resan när du inte längre sitter bakom ratten. Om bilresor under 1 kilometer ersattes med cykel skulle bilkörandet minska med 15 procent.

Cykelpump finns på de flesta mackar och även vid Gyllenhjelmstorget i Strängnäs på gaveln vid ICA Bengtsson.

Med hjälp av det nya digitala verktyget Resvana får du enkla och smarta tips för att underlätta mer hållbara resvanor och göra dig till en hållbar resenär.

Om du måste välja bilen

Kolla däcktrycket

Med rätt däcktryck minskar rullmotståndet och bränsleförbrukningen sjunker. Det skonar både miljön och din plånbok. Genom att pumpa däcken oftare kan du bespara atmosfären nästan 100 kg koldioxid per år. Och spara 500 kronor på köpet.

Köp och kör miljövänligt

Vid köp av ny bil - välj en miljöbil med bästa miljöklass. Du kan lära dig att köra mer miljömässigt och ekonomiskt skonsamt, s k Eco Driving. Kontakta en körskola eller kolla med din arbetsgivare - en del företag utbildar sina anställda i Eco Driving.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på garageuppfart, gata eller väg. Tvättar du bilen på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunn eller dike och orenat ut i närmaste vattendrag.

Gör-det-själv-hall

När du tvättar bilen är det bästa att åka till närmaste automattvätt eller gör-det-själv-hall. Dessa har så kallade oljeavskiljare, där oljor och metallhaltigt slam skiljs bort från vattnet, som sedan går vidare till reningsverket. Kommunen tar sedan hand om oljan och det farliga slammet från oljeavskiljarna för destruktion på ett miljösäkert sätt. En del automattvättar har, förutom oljeavskiljare, ett eget litet reningsverk som ytterligare renar vattnet. Dessutom återanvänds en stor del av vattnet i tvättautomaten. Idag finns det även miljömärkta tvätthallar.

Både i bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, t.ex. tensider, som kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Även miljöanpassade bilschampo, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen. Om du tvättar själv, använd miljöanpassat avfettningsmedel och bilschampo. Detta är ofta ett krav på tvätthallarna.

Tänkvärt är att bara 10 procent av läkemedelsanvändningen sker inom den slutna vården, medan 90 procent sker i hemmen.

Släng aldrig läkemedel i toalett, avlopp eller i soporna!

Lämna alltid överblivna läkemedel till apotek, exempelvis tabletter, flytande läkemedel, salvor, flergångsinhalatorer och läkemedelsplåster.

Tänk på att också bara köpa de läkemedel som krävs för din behandling.

Varje svensk konsumerar ungefär 800 kilo livsmedel per år, inklusive drycker. Närmare 40 procent av denna mängd kan vara importerad. Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar kommer från maten vi äter. Livsmedelsproduktion påverkar miljön via energianvändning och utsläpp av koldioxid och exempelvis utsläpp av lustgas från produktion av mineralgödsel.

Närproducerat

Ett sätt att minska negativ miljöpåverkan är att välja "rätt" mat. Genom att välja närproducerade livsmedel kan du minska transporterna och därmed luftföroreningarna och utsläppen av växthusgaser, som bidrar till en höjning av jordens temperatur och förändringar i klimatet. Även närproducerade grönsaker som odlats i växthus kan ha en större miljöpåverkan än importerad mat. Men en bra grundregel är att närproducerat ofta är bra för miljön.

Säsongsanpassat

Genom att välja färsk säsongsanpassad mat i stället för frysta produkter kan du också minska miljöbelastningen i form av bland annat utsläpp från elproduktion och trafik. Förvaring av kyl- och frysvaror liksom odling i växthus är energikrävande och kan undvikas genom att välja livsmedel efter säsong.

Ekologiskt

Ekologiska livsmedel är framställda utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Genom att äta ekologiskt kan du därmed hjälpa till att minska spridningen av kemikalier i miljön samt gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

Vegetariskt

Produktion av kött är betydligt mer energikrävande än grönsaksproduktion. Att äta mer vegetarisk mat kan därför vara ett sätt att minska sin miljöbelastning.

Miljösmarta matval

S.M.A.R.T. mat
Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön?

Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät S.M.A.R.T.-modellen är ett verktyg som hjälper dig att äta hälsosamt och mer miljövänligt. Här är några exempel på vad du kan tjäna på att använda modellen:

 • Du minskar risken för övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer.
 • Du behöver inte äta kosttillskott – allt du behöver finns i S.M.A.R.T.-maten.
 • Välj att konsumera ekologiska och närproducerade livsmedel och kött från djur som betat, gärna på naturbetesmark.

Hur man äter S.M.A.R.T.? , 443 kB.

Vi måste alla vara sparsamma med vårt dricksvatten, oavsett om du har kommunalt vatten eller om du har en egen brunn. Om du har trädgård kan du göra en insats genom att använda regnvattnet till bevattning. Samla regnvatten i en tunna och vattna med det istället för dricksvatten från kranen.

Passa också på att vattna på kvällen eller tidigt på morgonen, annars dunstar vattnet bort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2021