Klimat- och hållbarhetspriset

Strängnäs kommuns klimat- och hållbarhetspris delas ut till lokala företag och föreningar som gör insatser för en hållbar utveckling.

Klimat- och hållbarhetspriset instiftades våren 2021. Strängnäs kommun vill med priserna uppmärksamma och uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling.

Klimatpriset, är särskilt inriktat för att uppmärksamma insatser som bidrar till målet om fossilfria transporter 2030 (och klimatneutralitet 2040).

Hållbarhetspriset är bredare och vill uppmärksamma och lyfta initiativ inom alla tre hållbarhetsdimensioner social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

KIimatpriset - kriterier

Pristagaren ska ha gjort insatser, medverkat till eller höjt kunskapen inom minst ett av följande områden:

 • Hållbara transporter och resor
 • Produktion och konsumtion av klimatsmart mat
 • Hållbar konsumtion
 • Energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning
 • Ökad lokal förnybar energiförsörjning

Hållbarhetspriset - kriterier

Pristagaren ska ha gjort insatser, medverkat till eller höjt kunskapen inom minst ett av följande områden:

 • Förbättrad hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
 • Hållbara måltider
 • Bidragit till en giftfri miljö och rena vatten
 • Hållbarhetsfrågor och klimatfrågor
 • Biologisk mångfald
 • Människors hälsa, delaktighet, jämställdhet, inkludering och livskvalitet

När nomineringsperioden startar kan alla som vill nominera företag eller föreningar i Strängnäs kommun till de båda priserna. Förslaget med en motivering skickar du via e-post till Strängnäs kommun. E-postadressen publiceras när nomineringsperioden startar.

En jury utser ett antal nominerade varav en i respektive kategori sedan utses som vinnare. 2021 års vinnare prisas på kommunfullmäktiges möte den 27 september. Du kan följa prisutdelningen via länken till mötets livesändning.

I juryn medverkar ett antal personer från Strängnäs kommun som jobbar med de aktuella hållbarhetsfrågorna på olika sätt. Här ingår till exempel kanslichef, kommunikationschef, näringslivschef och representanter från hållbarhetsfunktionen.

Vinnare klimat- och hållbarhetspriset 2021

Vi säger grattis till ...

Pfizer Strängnäs vinnare av klimatpriset

Pfizer i Strängnäs har under senare år gjort stora insatser som gör reell skillnad för klimatet. Deras mål om grön el och koldioxidneutralitet bidrar till att vi i Strängnäs kommun kan uppfylla vårt mål om klimatneutralitet 2040. Som en global aktör har de möjlighet att påverka i såväl Strängnäs som i stora vida världen. De är en förebild för både stora och mindre företag. Pfizer i Strängnäs har genom flera investeringar visat att de vill ta ansvar för vår gemensamma framtid. Därför tilldelas de kommunens klimatpris 2021.

Starka händer vinnare av hållbarhetspriset

Föreningen Starka händer är unika i sitt sätt att arbeta och tänka helhet i sina projekt, där de tar vara på människors erfarenheter, vilja och kunskaper. De påminner oss om att hållbarhet även handlar om delaktighet och tillhörighet, som båda är såväl medel som mål för att bygga starka och hållbara samhällen. Med tonvikt på integration och trygghet jobbar de för möten människor emellan oavsett ursprung, ålder eller kön och för att fler ska få jobb. Föreningen Starka händer bedriver en verksamhet som vi i Strängnäs kommun är stolta över. Därför tilldelas de kommunens hållbarhetspris 2021.

Läs nyheten De vann klimat- och hållbarhetspriset

De nominerade i respektive kategori 2021

 • Klimatpriset: Pfizer och Kilmatinitiativ Strängnäs
 • Hållbarhetspriset: Hornuddens trädgård och Starka händer

Här kan du läsa mer om alla nominerade:

created by dji camera

Modernisering bra för miljön

Pfizer i Strängnäs använder endast förnybar el och har de senaste åren minskat sina koldioxidutsläpp. De är nominerade till Klimatpriset.

Fån vänster: Michaela Paul, Oskar Nyström

Ekokafé med engagemang

Här får ungdomar vägledning för att fortsätta studera eller komma ut i arbetslivet. Hornudden är nominerade till Hållbarhetspriset.

Mohammad Allatif, Starka händer

"Samma problem överallt"

Den som kommer ny behöver introduktion, lära sig språk och kultur. Det hjälper Starka händer, nominerade till Hållbarhetspriset, till med.

Eva Mineur, Klimatinitiativ Strängnäs

Vill ge hopp och inspirera

De bytte frustration och klimatångest till gemenskap och aktion för klimatet. Nu är Klimatinitiativ Strängnäs nominerade till Klimatpriset.

Mer information

På kommuns webbplats kan du också läsa mer om hållbar utveckling:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2021